Användbarhet: Vart ska pilen peka?

Ibland så använder vi pilar i olika format tillsammans med text och länkar för att göra innehållet mer attraktivt och för att attrahera besökarnas intresse. Ofta så förekommer dessa små pilar i samband med länkande texter som till exempel “Läs mer” i slutet av kortare sammanfattningar. De två främsta variationerna som man stöter på är följande:

vart ska pilen peka

Frågan som dyker upp när man ser bilderna ovan är, vart ska pilarna egentligen peka? Vad säger en pil som ligger före texten och vad säger en pil som ligger efter? Låt oss bryta ned de två olika fallen.

Pilen före texten
När pilen placeras före texten och pekar på den så säger den “Hallå! Klicka här!”. Pilen uppmärksammar texten / länken genom att peka ut vad våra ögon skall fokusera på. Att använda en pil för att uppmärksamma viktiga länkar är väldigt användbart när målet till exempel är “call-to-action”. Du underlättar väsentligt för besökarna att intuitivt veta vad de skall göra genom att peka med pilen på objektet.

Pilen efter texten
När en pil är placerad efter länkade text / objekt så pekar den bort. Det pilen kommunicerar är “Hallå! Klicka här för att ta dig vidare!”. Det hela kan liknas vid en vägskylt där pilen som befinner sig efter namnet pekar mot stadens riktning. I vårt fall är det dock oturligt att pilen bara pekar mot ett tomrum bort från länken i motsats till en pil som är placerad före en text och hjälper besökaren hitta fokus.

När ska du använda vad?
Det finns inget universalt svar. Frågan du måst ställa dig är vad vill du att besökarna skall göra och uppfatta. Är du ute efter ett “call-to-action” gör du klokast i att peka pilen mot det objekt som besökarna skall interagera med. Vill du tydliggöra att en text länkar vidare eller att något kommer att hända så peka pilen mot den “naturliga riktningen”.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...