Astmapolisen – astmatikerns digitala frälsare

Ibland blir man sådär glad att någon har tänkt utanför boxen och kommit på en smart lösning som är till nytta för folk. Asthmapolis har som idé att med hjälp av nätet fånga upp vart astmatiker drabbas av astmaattacker. Den informationen kan sedan nyttjas för att både varna andra astmatiker om farozoner men även för att forska vidare på. Briljant!

Have a peak.

What is Asthmapolis? from Asthmapolis on Vimeo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...