Belys behoven i ditt “call to action”

Att jobba med call to actions är inte alltid så lätt som man tror. Man bör tänka till ett antal varv innan man bestämmer det exakta budskapet. Det första du behöver brottas med är användaren och dennes behov. För att en användare ens skall vara beredd att ta åt sig ditt budskap och slutföra uppmaningen, så behöver denne inse att hon/han har ett behov.

Detta kan du åstadkomma genom att upplysa användaren om dennes (oupptäckta) behov och sedan presentera en lösning. Uppmana därefter användarna att genomföra önskad handling och se till att belysa fördelarna med din lösning.

Ett företag som jobbar exemplariskt med detta är Skype som gör det väldigt tydligt om varför användarna ska använda sig just av deras tjänst. Det är gratis och/eller billigt beroende på vem du skall ringa OCH i samband med denna information finns givetvis även en stor knapp för nedladdning av programvaran.

Exemplariskt!

skype-call-to-action

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...