Bryt de tankemässiga barriärerna!

Att “tänka utanför boxen” är idag ett vedertaget begrepp som alltför många slänger sig med. Uttrycket föddes på 70-talet, när management konsulter ville få sina kunder att känna sig otillräckliga genom att rita upp 9 punkter på ett papper som sedan skulle länkas samman med så få streck som möjligt. Precis som det låter så är man tvungen att tänka utanför… ja, boxen för att klara av utmaningen.

Problemet som de 9 punkterna tydliggör är vår otillräcklighet att tänka bortom det uppenbara. De 9 punkterna bildar en “osynlig” box som kallar fram vårt behov att känna igen former varpå vårt tänkande låser sig och vi blir inskränkta till boxen.

9 dot problem

Håller man sig innanför den osynliga boxen så går det inte att länka ihop de nio punkterna med färre än 5 streck. Tyvärr är det denna lösning som de flesta kommer fram till. På grund av att vi utmanar vår hjärna på tok för sällan så har vi problem med att se bortom det uppenbara och utmaningen ur andra perspektiv.

9 dot problem

Tänker man bortom det uppenbara så förstår man att det finns ingen box. Det finns inga osynliga begränsningar att förhålla sig till. Det går att lösa problemet med endast 4 streck. Detta är den näst vanligaste lösningen och det krävs en hel del kreativa och barriärbrytande övningar innan de flesta lär sig att se bortom det uppenbara.

9 dot problem

När man väl inser att det inte finns några gränser att förhålla sig till blir det genast enklare att hitta alternativa två-dimensionella lösningar. Men går det att lösa 9-punkts problemet med färre än 3 streck? Går den att lösa med endast ett streck?

9 dot problem

Återigen allting handlar endast om perspektiv och vilka begränsningar väljer att förhålla oss till. Det finns inget som inte tillåter oss att lägga till en tredje dimension och rita ett långt rak streck som cirklar runt pappret och länkar samman all punkter. När vi väl börjat inse detta så blir det väldigt uppenbart hur pass många osynliga hinder vi målar upp för oss själva. De mest uppenbara lösningarna på problemen är absolut inte alltid de bästa och för att nå nya kreativa lösningar behövs både övning och utmaning.

Jag kommer längre fram att skriva lite om hur man övar upp sin kreativitet och perspektivseende samt utmanar hjärnan. Men tills dess, lämnar jag er med en sista lösningen att reflektera över. Varför kom du inte på denna direkt för?

Au revoir!

9 dot problem

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...