Cialdinis principer funkar även digital!

För länge sen skrev en smart professor vid namn Robert Cialdini en bok om sex principer för påverkan. Genom att vara medveten om dessa principer så kunde man som företag öka sin försäljning då de subtila knepen byggde på vetskap om det mänskliga beteendet. De sex variabler som Cialdini beskrev var:

  • Sociala bevis
  • Auktoritet
  • Återgäldande
  • Knapphet
  • Åtagande och konsistens
  • Gillande

Även än idag, när en stor del av inköpen har flyttat till internet, så gäller dessa principer fortfarande. Vilka variabler som som påverkar oss och vårt sätt att handla är densamma som tidigare. Vårt beteende förblir konstant men verktygen har bytts ut.

Hur pass mycket påverkar dessa variabler vårt digitala köpbeteende då?
Nedan finns en infographic som sammanfattar det på en väldigt övergripande nivå.

Social Commerce Psychology

Social Commerce Psychology infographic

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...