Därför är bounce raten bananas i Google Analytics

GA is banana

Igår gjorde jag ett inlägg om lite olika Bounce-sorter och lovade att idag återkomma med en artikel om hur du spårar dessa i Google Analytics. Efter knappa 24 timmar har jag insett att GA har stora brister gällande Bounce-raten.

Det hela började med att jag la in segmenten för att få fram de olika formerna av bounce, vilket returnerade felaktiga värden (allt var nollat). Efter att ha sökt information kring detta stötte jag på följande (se hela tråden i Google-forumet):

The thing with Bounces is that Google Analytics is not able to calculate a time on site / page for Bounced Visits. GA Needs a second pageview, so it can get a second timestamp of when that second pageview happened, in order to calculate time on site. So, your Advanced Segment “less than 10 seconds” will return all visits, because all bounced visits will = 0 seconds.

You can do, instead of an “and” statement an “or” statement (So, it doesn’t have to match both criteria, it can be either a bounce OR a < 10 second visit – so even if they don’t bounce, they will still be included [or excluded] in your Advanced Segment).

Trist & konstigt för det går att manuellt hitta dessa värden i GA. Huruvida de stämmer till fullo eller ej blir dock svårt att avgöra med hänsyn till texten ovan.

Men detta är ju en petitess, varför kallar du bounce rate i GA för bananas?

Efter ovanstående nederlag började jag surfa vidare angående bounce raten och hittade ännu mer otrevlig information. Det visar sig att bounce raten inte är att lita på och ofta ger felaktiga indikationer, se exempel nedan:

bounce-rate

Sidan som visas är en del i ett betalflöde och är omöjlig att nå från externa källor, ändå visar sidan en bounce rate på 25%.

Hur kan det va? 

Oftast är ju givetvis den mänskliga faktorn inblandad och det är svårt att ta höjd för alla fall som får denna variabel att balla ur i GA. Några bidragande faktorer kan vara:

  • Bokmärken – folk sparar delar som man ej när extern som bokmärken och får direkttillgång till sidorna, se till att skydda sidor som ej skall kunna accessas direkt.
  • Intern trafik – det är oroligt att företag fortfarande år 2012 inte har lärt sig att filtrera bort den interna trafiken
  • E-post & andra kampanjer – använd inte en sida som i vanliga fall inte ska ha en extern access
  • Organisk trafik – Google hittar alla möjliga vägar, se till inkludera alla “unbounceable pages” i dina robot.txt filer
  • Långa besök – när en användare spenderar mer än 30 minuter på en sida och laddar sen om så skapas en bounce (väldigt vanligt att folk glömmer och börjar göra annat under tiden)
  • Cookies – ändrade inställningar under tiden besökaren surfar på din sida

Ja, som ni ser finns det en del som ställer till med ett härke. Nu säger inte jag att ni skall förkasta bounce-raten helt, utan det går att vidta åtgärder. Börja med att ordna ovanstående punkter och vill ni sedan jobba vidare med bouncen så går det att göra en mer avancerad implementation av GA scriptet. 

Källor: Pitstopmedia & Herr A.K.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...