Dark patterns: Gränssnitt designade för att lura

I normala fall när man tänker på dålig design så föreställer jag mig att det härstammar från okunskap, lathet eller andra allmänna misstag. Dålig design som orsakas de orsakerna kallas även för designantimönster.

Dark Patterns

Men all “dålig” design härstammar givetvis inte från misstag och klumpigheter och när det görs fullt medvetet så kallas det för “Dark patterns”. Det som skiljer “Dark patterns” åt från designantimönster är att designen är noggrant utformad med insikten om människors psykologi och beteenden. När företag använder sig av “Dark patterns” har de definitivt inte användarnas önskemål i åtanke utan vill få dig att utföra en handling som mestadels gynnar de själva, se bilden ovan.

View another webinar from Harry Brignull
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...