Datavisualisering av ekonomiskt stora siffror

David McCandless som jag skrivit om tidigare har gjort en fantastiskt visualisering av stora siffror i den globala ekonomin. Då siffrorna han tog del av inte förekom i en kontext som skänkte någon förståelse om storheterna, valde han att på ett enkelt sett visualisera de. Genom att skapa skalenliga boxar och färgsätta de beroende på syfte har han skapat en informationskarta som både tydliggör siffrorna och ger de ett sammanhang.

Orginalet hittar ni på hans webbplats och hans siffror samt källor på Google Docs. 

 

Billion_dollar_gram_2009

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...