David McCandless om skönheten med visualisering av data

I en tidsålder där information förekommer i ett överflöd och har tappat sin mening, blir det viktigt att tydliggöra datat och hitta kontexten. David McCandless ger i detta TED-klipp tydliga exempel på vad visualisering av data kan göra och hur pass enkelt det blir att tolka och ta emot det faktiska budskapet.

Data är bra så länge som mottagaren faktiskt kan förstå det i sitt sammanhang, sekunden det förlorar sammanhanget så förlorar den även sin betydelse. Tyvärr är det där de flesta befinner sig idag. Enjoy!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...