Den agila metoden: SCRUM

SCRUM är  den projektmetodik många använder sig av i utvecklingsprojekt. Säkert har du hört talas om det men om du inte har 100% koll på hur det funkar så kommer här en kort förklaring. SCRUM är ett iterativt (upprepande) ramverk för projektledning som ofta används i… ja utvecklingsprojekt. Nyckelorden som genomsyrar SCRUM är transparens och kommunikation. Istället för att sitta hemma på kammaren med en tidsplan och en massa milstolpar så utvärderar man projektet på nytt med jämna mellanrum och prioriterar in olika delar.

I SCRUM (ordet är förresten en rugby-term) så finns det främst tre olika roller:

  • SCRUM Master – projektledaren som basar av teamet
  • Product Owner – kunden eller personen som är ansvarig för produkten
  • Team – Fotfolket som utför uppgiften

Det hela börjar med att man har en lista med till exempel funktionalitet (backlog) som skall utvecklas över en tid. Då en hel del utmaningar kan uppstå under tiden samt risker finns för att projektet ändras, på grund av externa händelser, så delar man upp projektet i en massa olika steg a.k.a. sprintar. Sprintarna varar mellan 1-4 veckor beroende på projektets storlek. Före varje sprint påbörjas har alla inblandade en planering där funktioner på listan prioriteras in och tidsuppskattas för att säkerställa leverans. Under den tid som sprinten håller på så har främst teamet och SCRUM-mastern dagliga kortmöten där teamet  redogör för eventuella problem och vad som står på dagens agenda. Alla intressenter är välkomna att delta vid intresse. Efter sprinten hålls en demo för Product Owner för att få ett godkännande på leveransen och sen börjar karusellen om igen.

Metoden SCRUM

Dokumentationen hålls minimal och kommunikationen maximal vilket ofta leder till positiva resultat då produktägare har insikt hela vägen och förväntningarna styrs in på rätt nivå. Svårare än så är det inte.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...