Den egocentriska användaren

Vi är själviska varelser och vi kan inte hjälpa att vi alltid vill se oss själva i centrum. Detta gäller i princip allt som rör våra liv. Varför är detta viktigt att veta och hur påverkar det den digitala satsningen? Jo, genom att vara medveten om att vi människor är själviska varelser så hjälper det oss även att förstå hur vi skall utforma tjänster och funktioner.

All about me

Det egenupplevda värdet kommer alltid i första hand och är mycket viktigare än andra eventuella värden (sociala etc…). Oavsett om du sitter i din roll som privatperson eller arbetstagare så ligger det främsta fokuset på dig. Nyttjar du tjänsten i formen av privatperson ter det sig självklart att egennyttan styr, men sitter som arbetstagare så skulle man kunna tro att det är arbetsrollen som styr. Så är det inte. Även i din roll som arbetstagare har du uppgifter som behöver lösas och gör du det får du beröm vilket får ditt ego att växa ytterligare.

Hur bör man tänka när man utvecklar digitala tjänster?
Sätt alltid egenvärdet i första rummet. Ett bra exempel är Delicious. För er som inte känner till tjänsten så är det ett sätt att spara bokmärken centralt och man kommer åt de från vilken dator och plats som helst, enkelt och smart. Delicious har både en personlig del men även en social. Den sociala delen låter dig som användare gå in och ta del av andras bokmärken, se topplistade bokmärken och dela med dig av dina egna.

Delicious social

Delicious Stacks - Bygg dina egna bokmärkesgrupper och dela med dig

Men även om Delicious inte skulle ha haft den sociala funktionen så erbjuder tjänsten fortfarande ett stort personligt värde för dig som användare. Detta gör inte bara tjänsten använd men även älskad (Yahoo försökte lägga ner den men fick överge planerna p.g.a. användaranstormning).

Delicious

Din sida på Delicious

Ska du bygga en tjänst, webbplats eller dylikt så är detta det absolut viktigaste du behöver veta och ställ dig frågan som alla dina användare ställer sig “What’s in it for me?”. Kan du svara på det (svara gärna ärligt) så har du tagit dig över en stor tröskel och är en bra bit på rätt väg.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...