Digital marknadsföring

Så ser du enkelt vad som sparats i Chromes cache

Skriver man in “about:cache” i adressfältet på Chrome så får man en lista på allt som för tillfället ligger i webbläsarens cache.

chrome chache

Trycker man på en av länkarna som visas i webbläsaren så visas tyvärr inte den aktuella filen utan istället gestaltas filens hexadecimala och ascii-värden. Att skriva in kommandot kan vara ett bra sätt att få en överblick över allt som faktiskt lagras i webbläsarens cache men utöver det så har jag svårt för att sen den direkta nyttan med denna charmiga bit av information.

chrome hexa ascii

Hasta la vista!

Presentation inför Webbdagarna

Som några av er vet så skall jag tala på Webbdagarna nere i Malmö nästa vecka. Ämnet jag tar upp är “Hjärnan – den digitala utvecklingens största fiende”. Fick idag spela in ett litet intro inför min presentation som jag generöst delar med mig här. Enjoy!

Kort om data warehouse

Det finns så förbannat mycket förutom alla akronymer man bör känna till, så jag tänkte börja beta av några av de uttrycken som kan vara bra att ha i bakfickan. Kommer senare även förhoppningsvis göra djupdykningar inom respektive ämne och se hur man kan och bör jobba med dessa. Dagens term är: data warehouse.

Data_warehouse_overview

Data warehouse översikt

Ett data warehouse a.k.a. informationslager eller datalager är ett lager där information samlats ihop från diverse olika datakällor. Informationen är strukturerad på ett sätt som skall underlätta analys och säkerställa korrekt data. När man bygger ett data warehouse så finns det en speciell arbetsgång för att föra över informationen mellan de olika källorna, kallat ETL. ETL är en förkortning av de engelska orden:

  • Extraction – utvinning av rådata från de olika källorna, t.ex. affärssystem
  • Transformation – då datan från de olika källorna kan ha olika format (t.ex. hur ett datum skrivs) så omvandlas denna för att kunna vara direkt jämförbar
  • Loading – inladdning av den konverterade informationen in till data warehouse / informationslagret

Vilka krav finns det för att kunna definiera något som ett data warehouse / informationslager?
För att kunna definiera ett lager som informationslager / data warehouse så finns det främst fyra krav som bör uppfyllas:

  • Subjektorienterat – data som berör samma objekt eller händelse lagras logiskt tillsammans
  • Tidsvariant – om förändringar sker i tidsangivelserna skall detta ej raderas utan lagras som historik
  • Konstant – ingen data skrivs över eller raderas utan behålls för historisk analys
  • Integrerat – data warehouset är integrerat och hämtar all data från de externa affärssystemen

Google – nätets mest miljöovänliga företag?

Idag hörde jag ett ryckte att ifall Google ändrade sin bakgrundsfärg till svart så skulle det spara in rysligt många watttimmar. Så jag tog och gjorde en liten djupdykning och fick fram en massa information som jag nu tänkte dela med mig.

Det är enkelt att tro att om man driver ett digitalt företag så blir miljöpåverkan mindre än om man driver ett traditionellt företag, men icke! Ta Google till exempel med dess miljontals användare. Google använder sig av en helvit bakgrund som kräver full ljusstyrka från skärmarna och för att åstadkomma detta så krävs cirka 74 watt per skärm. Skulle Google istället välja att ha en helt svart bakgrund så kräver detta endast 59 watt. Bloggen EcoIron räknade ut att genom en färgändring så skulle Google globalt kunna spara in 3000 megawattimmar per år för oss användare.

3 000 megawatttimmar motsvarar cirka 3 000 ton koldioxidustläpp vilket i sin tur motsvarar 2 000 000 000 traditionella 60-wattslampor. 3 000 megawattimmar skulle också klara behovet av uppvärmning och hushållsel för ungefär 120 villor under ett års tid. Och allt detta på bekostnaden av endast en simpel liten färg.

Känner du hur din miljöångest börjar stiga? Lugn, det finns alternativ! Blackl (Black Google) är den energisnåla sökmotorn där du får det bästa av Google samtidigt som du tar ett steg för miljön. Go try it!

Stuxnet: Anatomin och konsekvensen av det elaka viruset

Stuxnet må inte vara det första viruset som har upptäcks men det är det första viruset som upptäcks med tydliga syften kopplat till industrispionage och underminering. Denna film, skapad av Patrick Clair, dissekerar Stuxnet och belyser konsekvenserna som det medför.

Stuxnet är det första open-source vapnet som enbart är byggt på kod och tillgängligt för alla.Riktigt läskigt.

Stuxnet: Anatomy of a Computer Virus from Patrick Clair on Vimeo.

Satsa på AVV och köp ut dina konkurrenter

Vill man förenkla arbetet online så finns det en akronym som du bör satsa på för att dominera din digitala bransch: AVV – Average Visitors Value. Denna akronym är fortfarande relativt okänd och jobbar man inte speciellt mycket med webben betyder den inte så mycket.

Akronymen kan räknas fram på flertalet olika sätt men för att ta det på ett väldigt övergripande plan så kan vi förenkla det till: Webbrelaterade intäkter / Besökare = AVV. Genom att ha en högre AVV än någon annan inom den bransch du verkar inom så kan du släppa loss monstret som den självutnämnde gurun Jonathan Mizel kallar “The Unlimited Traffic Technique”.

Det betyder att om genomsnittsbesökaren på din webbplats är värd 20 kronor men på din konkurrents webbplats bara är värd 10 kronor så skulle du i princip kunna köpa loss besökarna för 15 kronor styck och ni båda skulle profitera på det!

Gold

En äkta win-win situation

 

Genom att sträva efter höga genomsnittsvärden på dina besökare kommer du kunna:

  • Spendera mer på PPC och träffa bättre
  • Investera mer i skapande av unikt innehåll
  • Generera mer exponering

Slutsats: den som har de mest värdefulla besökarna vinner.

 

Så gör du en 301 redirect med .htaccess

Om du flyttar / tar bort en sida på din webbplats eller om du byter struktur eller miljö (från t.ex. Windows till Linux) så rekommenderar Google att göra en 301 redirect. Det betyder att du omdirigerar trafiken på servernivå. En 301 redirect gör så att Google förstår att sidan har flyttat och rank- samt länkstyrka förs över till den nya sidan.

För att skapa en 301 redirect från en gammal URL till en ny så redigerar du din .htaccess fil och skriver in följande rad och spara sedan filen i din root:

Redirect 301 /gammal/gammal.html http://www.ny-url.se/ny.html

Förklaring:
Den första delen är sökvägen till den gamla URL:en och skall skrivas som en relativ sökväg till den gamla (icke existerande) sidan. Del nummer två skall skrivas som en absolut sökväg och är URL:en till den sida dit du vill omdirigera besökarna. That’s it! Nu förstår Google att den gamla sidan är borta och besökarna skall dirigeras om till den nya. Rank- och länkstyrka inkluderat.

Det kommer att komma fler inlägg kring hur man kan jobba med .htaccess-filen, SEO och redirects.

 

 

Hur skiljer sig verbal kontra icke verbal kommunikation åt?

Kommunikation kan delas upp på ett antal olika sätt, men talar man om kultur så kan den främst delas upp i två olika läger. Den verbala och den icke verbala.Medan västerländningar tenderar till att vara mer verbala så har folket i öst ett mer icke verbalt tillvägagångssätt. Hur skiljer sig då verbal kontra icke verbal kommuniktion åt?

Jo, verbala personer uttrycker sig mer direkt. De säger vad de tänker och skräddar inte om orden. Om en chef till exempel är missnöjd med vad en anställd presterat kan denne säga: “Du detta var inte så bra, gör om, gör rätt”. Det verbala tillvägagångssättet lämnar inte över mycket för fri tolkning.

En icke verbal person däremot uttrycker ofta väldigt indirekt. Skulle en icke verbal chef vara i samma sits som ovan skulle denna istället  säga: “Jag respekterar din förmåga, tyvärr räckte den inte till hela vägen”. Det blir alltså mottagarens ansvar att tolka vad denne bär göra med informationen. Till sin hjälp har mottagaren kontexten. Genom att se vilken situation de befinner sig i, vilken roll avsändaren av budskapet har, genom mimik och kroppsspråk så försöker mottagaren att tolka vad som precis sagts. Kommer båda personerna från samma kultur blir detta givetvis inga problem, men möts två personer från olika kulturer så uppstår både missförstånd och genans.

Att veta detta när man göra affärer i en annan kultur är nog så viktigt, men hur kan detta då manifestera sig på webben?

Pizza Hut JP

Inom icke verbala kulturer försöker man kompensera det indirekta budskapet med hjälp av kontexten. Detta visar sig även väldigt tydligt inom icke verbal design. På Pizza Huts webbplats i Japan vill man undvika att skriva besökarna på näsan med direkta budskap och därför kompenserar man upp innehållet med en rik kontext. Kontexten på webbplatsen består, precis som i detta fall, ofta av bilder, animationer och en hel del färger. Syftet är att designen skall kompensera det som inte kan sägas digital och som mottagarna missar genom ett digitalt möte istället för ett fysiskt. Värt att notera kan vara att webbplatsen endast har en säljingång. Anledningen till detta är att Pizza Hut inte vill vara för plumpa i sitt säljande. Verabal design har en helt annan approach gällande detta vilket vi kommer att se nedan.

Pizza Hut

Verbal design är mycket mer direkt på. Som verbala mottagare är vi mycket mer fokuserade på huvudobjektet och det direkta budskapet. På Pizza Huts sida i USA finner vi ett huvudfokus på ett konkret erbjudande som kompletteras med en bild på aktuell produkt. I och med att verbal design är så mycket mer produktfokuserad så vill användarna snabbt veta vad som krävs av de. Detta kräver även tydligare köpingångar och större innehållsprioritering. Den verbala designen har mycket färre element på sidan då kontexten inte alls blir lika viktig.

Innan du börjar med att ta fram skisser och design, försök att ta reda på hur pass verbal kontra icke verbal din målgrupp är. Det är avgörande huruvida du skall satsa på ett enkel och direkt budskap eller jobba mer med kontexten.

Alexandra Wheeler om Starbucks sociala strategi


Om du är någorlunda intresserad av digitala och sociala strategier så tycker jag att du skall ta 25 minuter av din tid och titta på detta klipp (eller bläddra åtminstone genom slidesen nedan). Klippet visar öppningstalet från Social Media Influence 2010 konferens i London där Alexandra Wheeler (Digital Dierctor på Starbucks) talar om Starbucks sociala startegi. För er som inte vet så var Starbucks det första konsumentorienterade företaget på Facebook som nådde 10 miljoner fans (korrekt uppfattat, inte Cola).

Starbucks är utan tvekan en av de världsledande företagen inom social marknadsföring och är/har vart rankade som #1 inom online engagemang, #1 på Facebook och #1 på Twitter (tills OldSpice seglade ikapp). Fröken Wheeler ger i presentationen insikt om hur Starbucks bredde vägen med hjälp av de sociala och kreativa fördelarna som en digital maktfördelning kan ge och hur det hjälpte de att bygga ett globalt community. Ett intressant perspektiv berörs är vikten av innehållet kring konversationerna. Många idag tenderar att endast fokusera på den dialogskapande biten och glömmer vikten av att komplettera dialogen med skräddarsytt, relevant och underhållande innehåll som hjälper till att komplettera användarupplevelsen.

1 2 3  Scroll to top