Digital marknadsföring

Så skapar du en grym sökfunktion på din webbplats

Söket! Lika hatat som älskat. Något som vi alla förmodligen kan komma överens om är att det ofta är en bortglömd men ack så kritiskt funktion på webbplatserna. Har du en innehållsrik webbplats eller en komplicerad struktur kan söket vara den funktion som avgör huruvida dina besökare hittar det de är ute efter eller inte. Idag så använder sig tyvärr många webbplatser av CMS:ens inbyggda standardfunktioner för sök och/eller Googles sökfunktionalitet för webbplatser. Inte så sällan blir resultatet undermåligt. Det konstiga med detta är webbplatsägarnas acceptans av detta, för ett bra sök är minst lika viktigt som en tydlig huvudnavigation, vilket ingen skulle vilja tumma på.

Krasst kan man dela upp söket i två olika komponenter, design och funktionalitet. En god design på söket inbjuder både till interaktion samt underlättar för besökarna att intuitivt hitta rätt. En god sökdesign bör även innehålla några element som underlättar för användarna att hitta sökboxen, till exempel ikoner etc.

Innan vi går in djupare på faktorerna gällande funktion så ska jag även lista ett par “förbud” gällande design av sökfunktionen:

 • Placera aldrig söket i botten av sidan. Bästa placering brukar generellt vara överst till höger.
 • Undvik “Avancerat sök”, ofta är detta bortkastat då avancerat sidan inte är särskilt genomarbetad.
 • Hitta lämplig storlek på sökboxen. Optimalt är att tre – fyra sökord syns.
 • Namnge sökknappen logiskt. “Sök” funkar mycket bättre än  “Go”.
 • Undvik att ha flera skrivfält i närheten av söket. Genom att para ihop ett registreringsformulär i samma kolumn som söket så förvirras du användarna.

När ni lyckats få koll på ovanstående rekommendationer gällande design så är det dags att tackla funktionaliteten. Många standardsök saknar oftast dessa funktioner vilket även gör att sökfunktionen förblir oanvänd då inget relevant resultat kommer upp.

Autokomplettering / Autoförslag
Vi har alla olika bakgrunder och erfarenheter vilket även gör att vi benämner saker och ting på olika sätt. Vår terminologi skiljer sig helt enkelt åt av en massa naturliga skäl. Genom att använda sig att automatiska förslag / kompletteringar hjälper vi användarna att snabbare hitta rätt innehåll genom att undvika felstavningar och föreslå nyckelord.

Autocomplete

Eftersökförslag / Relevanta kategorier
Ytterligare en smart funktion som bland annat Google använder sig av är förslagen användaren kan få upp efter ett genomfört sök. Ibland räcker vårt vokabulär helt enkelt inte till, eller så söker vi på ett väldigt brett område. Eftersöksförslag/relevanta kategorier hjälper användaren att hitta förslag på sökningar inom närliggande områden/kategorier för att leda de fram de i sitt sökande.

auto-search

Filter
Har du en hel del innehåll av skiljande karaktär så gör du klokt i att erbjuda dina läsare filter. Det förenklar för användarna att lättare kunna sortera innehållet efter det som de tycker är relevant. Akta dig dock för att överbelasta användarna med alltför många filter då för mycket frihet och variabler ofta kan leda till förvirring. Oftast räcker det med två – tre stycken filter.

Search Filters

Multinivå-sök
Den här funktionen passar riktigt bra till e-handelplatser då den tillgängliggör två olika sökgränssnitt på ett ställe. Användarna tillåts dels söka efter innehållet med hjälp av nyckelord, men de får dessutom välja vilken kategori de vill ska inom. Befinner sig en användare på en e-handelsplats vet denne ofta inom vilken kategori produkten befinner sig vilket underlättar att rätt produkt hittas.

Multilevel search

 

Ovanstående fyra funktioner kräver inte alltför många utvecklingstimmar. Resultatet ett fullfjädrat sök levererar förutom  användarglädje, är ett ökat antal konverteringar både gällande information såväl som köp. Har du en sökfunktion som du innerst inne vet är lite trött och utnött, då kan det vara dags att tänka om.   

Så skapas en kreativ företagskultur

Välkomna tillbaka efter påsklovet! Vi börjar veckan lite soft med ett filmklipp från TED där herr Tim Brown, en av grundarna till IDEO, föreläser. Han talar om den viktiga relationen mellan kreativt tänkande och lek. Genom att tillhandahålla en trygg och lekfull miljö så uppmuntrar vi våra anställda till kreativt tänkande i motsats till de seriösa företagsmiljöer som vi befinner oss i idag, som låser in vår kreativitet.

Herr Brown förklarar att företag som applicerar en kreativ strategi i sin företagskultur har ofta symboler i kontoret som påminner anställda att det är okej att vara kreativ. Genom att konstant förmedla detta tillåts anställa att bryta gamla mönster och regler vilket gör att det kreativa flödet kan öka.

Ordlista: Alla dessa förbannade webbakronymer

Har du någonsin suttit på möte med någon som jobbar med webb och är så inrutad i sin egen värld, att det enda som kommer ur munnen på honom är akronymer? Så har min vardag sett ut de senaste åren och nu till min fasa så har jag till slut blivit en akronympladdrare själv.

Tänkte därför skriva ner en liten lista till alla som kanske inte har full koll på alla dessa akronymer som det slängs hit och dit med i branschen. Hoppas den kommer väl till pass.

 • CPA, Cost per action – Kostnaden för när en handling genomförs av en person som kommer via en banner till exempel.
 • CPO, Cost per order – Kostnaden för när en order genomförs. En person trycker till exempel på en banner och via den köper han en bok i den webshop.
 • CPS, Cost per sale – Samma som punkten ovan
 • CPM, Cost per mille – Kostnaden för till exempel tusen bannervisning. Mille = tusen.
 • CPT, Cost per thousand – Samma som punkten ovan
 • CPI, Cost per impression –  Samma som punkten ovan ovan
 • CPC, Cost per click – Kostnaden för varje klick på en annons.
 • CPL, Cost per lead – Kostnaden för för varje lead du får in via annons eller dylikt.
 • CTR, Click through rate – Hur många % av som ser din annons/länk/etc som faktiskt klickar på den.
 • CPT, Cost per time – Kostnaden för att ligga uppe med din annons för en vis tid.
 • CR, Conversion rate – Hur många % som konverterar i ett flöde. Till exempel köpflöden.
 • CMS, Content management system – En innehållsplattform som gör att du enkelt kan jobba och uppdatera exempelvis din webbplats.
 • CSS, Cascade style sheet – Stilmall som styr utseendet på webbplatser. Styr färger, layout, typsnitt etc.
 • PPC, Pay per click – Betalningsmodell, det du faktiskt betalar för varje gång någon trycker på din annons. Google Adwords.
 • PPI, Pay per impression – Betalningsmodell, du betalar per visning. Kostanden är CPI:et.
 • PPL, Pay per lead – Betalningsmodell, du betalar per kvalificerat lead.
 • PPA, Pay per action –  Betalningsmodell, du betalar per genomförd handling.
 • ROI, Return of investment – Den har borde ni alla kunna.
 • SE, Search engine – Sökmotorn, exempelvis Google eller Bing.
 • SEM, Search engine marketing – Sökmotorsmarknadsföring, består av PPC och SEO.
 • SEO, Search engine optimization – Optimering av webbplatsen för sökmotorer.
 • SERP, Search engine result page – Resultatsidan som kommer upp efter att du sökt på en sökmotor
 • SMO, Social media optimization – Optimering av innehåll för att nå ut optimalt via sociala kanaler
 • SMM, Social media marketing – Marknadsföring via och med hjälp av social media
 • KPI, Key Performance Indicator – Nyckelvärden som visar på hur bra du presterar

Det var alla jag kom på för tillfället. Här kan du även ladda ner de som en PDF och plugga på. Kommer du på några fler som jag missat så säg till!

 

Google – det “snälla” företaget

Tidigare idag mailade en f.d. klasskompis och numera mitt största fan lite tankar om hur Google bokstavligt talat håller på att ta över allt. Det finns faktiskt till och de som tror att Google är internet, men så är det givetvis inte. Lite lustigt är det trots allt. Företaget lever efter mottot “Don’t be evil”, men för att nå toppen, som de har gjort, måste man inte kliva över några lik på vägen (R.I.P. AltaVista, WebCrawler etc…)?

Google har säkerligen en hel del orent mjöl i påsen, precis som alla andra som på ett eller annat sätt driver ett imperium. Fördelen Google dock har är att de enklare kan gömma saker på webben. De är ju trots allt internet, eller..?

Här kommer en gammal klassiker. Enjoy!

Vad exakt är innehållsmarknadsföring / content marketing?

Innehållsmarknadsföring eller content marketing är ett paraplybegrepp som inkluderar alla former av delning samt producering av innehåll. Syftet är att både nå och engagera kunder och konsumenter för att indirekt skapa försäljning. Hela idén bygger på att leverera högkvalitativt och attraktivt innehåll vilket konsumenter upplever tillräckligt värdefullt för att genomföra en vinstbringande handling. En rätt utförd innehållsmarknadsföring / content marketing bibehåller inte bara potentiella kunders fokus genom ökat engagemang, men ökar även på varumärkeslojaliteten. Den stora utmaningen som företag upplever med en innehållsstrategi är att just identifiera vad konsumenterna upplever som värdefullt då det upplevda värdet både är subjektivt och individuellt.

content-marketing-challenges

Insikten om vad en innehållsstrategi / content strategy kan ge har fått många företag att tänka om. Det material och den kunskap som tidigare vart hårt skyddad släpps nu fri till målgrupper och kunder med hopp om långsiktig vinst. Det finns även de företag som väljer att ta rollen som producenter och delar inte bara med sig av befintlig kunskap men skapar nytt material. Kunskapen distribueras bland annat som nyhetsbrev, mikrosidor, white papers, webinars och webcasts, podcasts, events, extranät med mer.

Det främsta syftet med informationsspridningen är sällan att direkt göra reklam för ens produkter och tjänster men snarare belysa den problematik som finns inom respektive bransch. Genom att angripa ämnet kan företagen samtidigt visa hur just dera kunskap kan lösa problemen. Undersökningar visar att genom att utbilda kunderna så vill företagen positionera sig som markandsledare och på så vis generera nya affärer.

content-curation-motivations

Upp som en sol och ner som en blådåre för Dove

Såg precis Doves nya reklamfilm “Manthem”. Riktigt rolig faktiskt. Reklamfilmen spelar på en hel del stereotyper och fördomar samtidigt som William Tells “Overture” spelar i bakgrunden med en genomtänk sångtext. Det  hela börjar med ett par spermier som letar sig fram till ett ägg och slutar med den punkt i mäns liv där de blir bekväma med att kunna ta hand om sin egen hud. Have a look!

Klockren! Självklart blir man nyfiken att veta mer, så vad gör man? Googlar givetvis och här börjar problemet. Vilken besvikelse! Jag kan ärligt talat in förstå strategin bakom att än idag in koppla ihop online och offline aktiviteter. Missförstå mig rätt, jag efterfrågar inte en extraordinär kampanjsajt, bara något genomtänkt. Träffbilden på sökmotorerna för just denna kampanj är inte speciellt  stor och sannolikheten är övervägande att du hamnar på Doves hemsida.

Dove

Inte en speciellt spännande webbplats. Det som överraskar direkt är att wbbplatsen helt är inriktad på kvinnor trots att de slår på stora trumman när det gäller män för tillfället. Som man är du hänvisad till den blågrågröna puffen i höger nederkant.  Efter att ha klickat sig runt ytterligare några gånger hamnar man till slut på Dove Men+Cares kampanjsida. Dove Men+Care

Varför satsar man miljoner på en fantastiskt reklamfilm för att sedan totalt ignorera webben? Här finns absolut ingenting av värde. Förutom ocharmig design och grumlig text så erbjuder sidan inget överhuvudtaget. Det verkar som att sociala funktioner, användarnytta, värde och webbens möjligheter undgått Dove helt och hållet. På den amerikanska versionen av hemsidan går det i alla falla att tävla i ett golfspel (Yeay!).

Kampanjen har heller inget speciellt Twitterkonto och går man till Doves officiella Twitterkonto så ser man inte ett spår av kampanjen. På Facebook så gör Dove heller inte ett mycket bättre jobb. Söker man på Dove Men+Care möts man av ett kaos av olika fan pages från alla möjliga länder. Ingen från Sverige dock.

Dove Facebook

Om du ska göra en sån här fantastisk reklamfilm, snälla förstör den inte på grund av slarvigt webbarbete. Offline och online måste samverka. Följande hygienfaktorer är ett måste:

 1. Se till att du har en befintlig träffbild på Google.
 2. SMO:a din kampanjsida, det vill säga ge användarna inte bara ett innehåll som överstiger deras förväntan men gör den lätt att sprida också. Med alla färdiga funktioner som finns idag tycker jag att det är tjänstefel att skapa en sida som Dove gjort.
 3. Skapa ett dedikerat Twitterkonto till kampanjen eller se till att konsumenterna hittar information på ditt officiella Twitterkonto.
 4. Verkar du globalt där respektive land skapar olika fanpages, se till att varje land skriver ut landsnamnet i fanpage-namnet OCH begränsa fanpage till respektive land (ja den funktionen finns och används för sällan).
 5. Skaffa ett Youtubekonto. Faktiskt.

Ovanstående punker skrapar lite lätt på ytan och givetvis finns det 1000 saker till man skulle kunna göra. Men det är fyra hygienfaktorer som Dove missar helt vilket inte bara ledde till en negativ attityd hos mig men de missar helt att utnyttja filmens potentiella sociala genomslagskraft. Denna kampanj gjorde mig så ledsen att jag senare i veckan kommer att göra ett större inlägg på hur online och offline kan och bör samverka.

Ha en härlig kväll!

PS. Sen när slog Dove och Microsoft sina påsar ihop?

Dove + Microsoft

Därför bör din interna kultur vara flexibel

Jeremy Gutsche är en stor favorit! Förutom att han är en utmärkt talare med bra insikter så har han dessutom massa bra material att inspireras av. I ett keynote som han höll 2008 tog han upp vikten av att ha en lättflexibel organisation samt hur man skapar virala effekter. Har du av någon anledning missat honom rekommenderar jag starkt att ta dig en titt.

 

Att rocka din digitala marknadsföring

Höll en presentation nere i Malmö för en månad sen som handlade om hur du utnyttjar de digitala kanalerna för att nå ut. Kort sammanfattat så pushade jag på tre gyllene regler du bör ta hänsyn till.

 1. Kanalerna – utnyttja kanalernas fulla potential och kom ihåg att du kan bara kontrollera ursprungsbudskapet och inte hur det förs vidare. Utnyttja kanalens befintliga funktioner för att uppnå den maximala effekten, se Ikea caset i presentationen.
 2. Paketeringen – Om du paketerar ditt budskap som mediokert så är det allt det kommer att vara. Gör något nytt och oväntat. Stå ut från mängden lyft din kommunikation above all else.
 3. Budskapet – Vad är de du vill förmedla? Förenkla ditt budskap och superladda det. Superladdade budskap skapar viralitet, se case Flurburger (a.k.a. 5 000$ burgaren).

Här kommer materialet, enjoy!


Stora guiden till online marketing

Vi vill träffa högst upp på Google, hålla en relation med våra kunder med hjälp av månatliga nyhetsbrev, influera användare på Twitter, fånga publiken på Facebook OCH dessutom publicera 3 blogginlägg i veckan!

Krävande kunder? Här kommer en liten infografisk skiss på alla områden du bör tänka på inom online marketing.

Skiss skapad av Unbounce.

1 2 3 Scroll to top