Digitala strategier

Några slides om digitala strategier

En av de sakerna som jag underhåller mig med om dagarna är att leta upp hur andra jobbar med digitala strategier. Hur ser deras processer ut, vilka är leverablerna, hur jobbar de med implementation och förvaltning?

Tyvärr så har jag än till denna dag ej funnit det jag söker efter. Fram tills dagen då jag hittar det perfekta materialet, ritar om och claimar som mitt eget, så bjuder på detta försök av Julian Cole, strateg på BBH i landet Down Under. Han har en hel del bra poäng, det jag dock reagerar på är den underliggande kortsiktigheten som han förknippar med en digital strategi. Per definition är en strategi långsiktig och bör ligga till grunden för att ta fram handlingsplaner som uppfyller t.ex årsmål och inte vara handlingsplanen i sig.

Red Ants process för digital strategier

Red Ant är en digital strategibyrå som är utspridd på några ställen runt om i världen. Kan inte påstå att jag någonsin hört eller sett nått av vad de gjort, men det betyder inte speciellt mycket då det finns många okända stjärnor där ute. Något jag dock sett och som jag gillar skarpt är sättet de jobbar på. Till skillnad från många andra digital byråer som gömmer undan sina processer som om det vore piratguld så visar Red Ant upp sina.

Personligen så håller jag inte med alla delar som de visar upp. Tycker t.ex. att de som många andra, misshandlar ordet strategi. En strategi per definition är långsiktig och bör inte vara beroende av någon tillfällig kanal eller plattform. Ovanpå en strategi kan man lägga ett “tactics” och “operations” lager vilket jag kommer försöka visualisera senare i veckan. Hur som haver, de har även ett whitepaper med hela deras process, absolut läsvärd.

Adios.

Så skapar du en röd tråd genom organisationen

Att jobba mot samma vision och mål kan verka vara som ett självklart ändamål i alla välmående organisationer. Ändå så verkar det vara förbannat svårt att styra företag i en och samma riktning. Följande presentation identifierar 10 olika scenarion som bidrar till en högre grad av OH i företagen. Det slående är att jag möter exakt samma utmaningar vid implementering av digitala processer och strategier.

Tag eder en titt.

View more presentations from Abhishek Shah

Ett whitepaper om webbstrategi!

Det här med webbstrategier kan vara diffust och svårsmält eftersom definition, gränser och ansvar ofta flyter ihop. Det leder till att många företag blandar ihop webb med IT vilket aldrig leder till något gott. En webbstrategi handlar uteslutande om affären, hur den kan utvecklas, förfinas och stödjas med hjälp av det stora nätet.

Eftersom min arbetsgivare (Cybercom) och jag vet att detta kan vara lite av en utmaning så tog vi hjälp av trevliga Leadsius att skriva ihop ett whitepaper om ämnet. Vilka är de vanliga missuppfattningarna? Vad ska man tänka på? Hur kommer man igång? Vänta inte, ladda ner ASAP och återkom gärna med tankar.

Ladda ladda!

Så blev Tesco störst i Sydkorea

Det här caset börjar bli lite gammalt nu, men idén är fortfarande fantastisk! Jag förundras över att inte fler inom detaljhandeln har implementerat något liknande.

Tesco, den lilla matkedjan, behövde växa effektivt i Korea. Vad gjorde man? Smällde upp planscher i tunnelbanan med matvaror som kunde köpas med mobilen och som sedan levererade hem. Simpel och brilliant! Har ni missat detta så titta på detta korta klipp.

Vem äger internet?

Frågan kan tyckas vara banal men långt ifrån självklar. Frågan om vem som äger internet i din organisation borde inte bara vara central men dessutom högt prioriterad. När det digitala ansvaret hamnar under en avdelning så styrs företagets alla digitala satsningarna efter den avdelningens agenda vilket ofta resulterar i ett klent resultat.

Idag är det vedertaget att det digitala ansvaret ligger under kommunikations/marknads-, IT- eller säljavdelningen. För att generalisera så blir detta sällan bra. IT agerar ofta som en showstopper, marknad missar affären och sälj tror att det räcker med att visa kontaktuppgifterna och en produktkatalog. Möjligheterna är så mycket större än en avdelnings agenda och att inte nyttja potentialen till fullo resulterar i en bromsad expansion.

Frågar man visionärerna så liknar de oftast internet med elen. De menar att internet ska vara en del av företagets DNA. Det ska genomsyra hela organisationen och ansvaret skall vara decentraliserad och en icke fråga, precis som med elen. En fin vision. Problemet är att vi är så långt ifrån den verkligheten att jag tvekar på om vi någonsin kommer att få se den.

Framtiden - vi är inte riktigt där än

Framtiden - vi är inte riktigt där än

Under sent 1800-tal när elektriciteten kom så var tillgången begränsad och man anställde chefer för elektriciteten för att kunna ta strategiska beslut. Dessa var tvungna att avgöra hur el skulle förbrukas och fördelas för att skapa automatiska processer och därmed får företaget att expandera. Efter ett tag började infrastrukturen sätta sig och oberoende parter började tillverka elförbrukande produkter som kunde utnyttjas. Idag är el (ofta) en icke fråga dock finns det fortfarande ansvariga i varje organisation som lägger grunden för produkter och arbetssätt. Denna process har tagit över 100 år.

Så vem bör äga den digitala frågan?

Vi står idag inför exakt samma utmaningar som med elen dock med en mycket mer naiv inställning. Att lägga ansvaret under en befintlig avdelning är ingen bra lösning av flertalet anledningar. Internt är så mycket mer mångfacetterat och precis som när elen kom så behöver vi, än så länge, styrande positioner som kan aggregera tankar och önskemål från organisationen. Vi behöver personer som ser affärsmöjligheterna utifrån hela organisationen och därefter avgör hur vi bäst nyttjar möjligheterna och tar strategiska beslut.

elektricitet chef

Internetchefen. Han bör äga internet i din organisation.

Vad för digital strategi skall jag ha?

Det pratas mycket om digitala strategier idag, och nått som blivit allt tydligare är att många inte kan skilja mellan alla äpplen och päron som flyter omkring. Vissa argumenterar att det handlar bara om semantiska meningsskillnader men det är så mycket mer än så. Håller man inte tungan rätt in mun så kan det mycket väl sluta med en leverans som inte var det man väntade sig (förhoppningsvis upptäcks det på vägen dock). Generellt kan man dela upp online-strategier i tre olika läger, onsite-strategi, webbstrategi och digital strategi. Vad är det för skillnad undrar du? Läs och lär.

digitala strategier

 

Onsite-strategi
Onsite strategin handlar främst om hur din webbplats bör utformas för att möta användarnas behov samtidigt som du når dina affärsmål. Behovsanalyser genomförs för identifiera målgruppernas behov och information samt målgrupper prioriteras utifrån den data som kartläggs. En onsite-strategi innefattar dessutom konverteringsflöden på webbplatsen, ev implementation av analytics, IA, onsite SEO, WPO, UX och andra delar som berör användarna och affären på din webbplats. Här borde alla som har en webbplats börja. Att skapa en webbplats utan eftertanke är pengar i sjön och att försöka ta sig an en fullfjädrad digital strategi är något de flesta företag inte klarar av att förvalta. Baby steps baby.

Webb/Online/Internetstrategi
Kärt barn har många namn och en klassisk webbstrategi tar ett lite bredare grepp. Istället för att endast titta på den hur den egna webbplatsen kan tillfredsställa målgruppens behov och mappa det mot affären så tittar man på webbens alla möjligheter. Detta kan inkludera allt ifrån hur nyhetsbrev och externa kanaler till onsite-aktiviteter. Utöver att ovanstående delar självklart ingår tittar man övergripande på trafikflöden och skapar sig en helhetsuppfattning om hur besökare hittar till och konverterar på webbplatsen (eller på andra digital platser som det fogas över). Webbstrategin går även att bryta ned i flertalet olika byggstenar och strategier såsom sociala etc..

Den digitala strategin
Den digitala strategin är “the big schabang”. Fokus i en digital strategi är att digitalisera affärsidén, att sömlöst röra sig mellan den analoga och digitala världen. Att genomföra detta arbete innebär grundliga verksamhetsanalyser samt att vrida och vända på varenda sten i företaget. För detta arbete krävs inte bara en större investering av tid och resurser men framför allt så krävs en stor förändringsvilja. Delarna ovan kan självklart komma att ingå om det på något sätt gynnar affären, dock bör främsta fokus ligga på att digitalisera flöden, processer, affären och människorna.

And that’s how you define a strategy.

Beroende på vad du vill finns alltså tre olika paket. Självklart kan man lyfta ut vissa delar och skapa en “strategi” för SEO eller sociala medier, dock bör den hänga ihop med resten, annars blir det pengar i sjön. Kommer vid senare tillfälle även skriva om implementationsproblemen som generellt de flesta företagen har. Adjö.

 

Vikten av VARFÖR

Med alltför jämna mellanrum slår det mig hur lite beslut, om digitala satsningar, ifrågasätts. Ofta kan jag befinna mig på möten där det har kommit ett direktiv uppifrån om en satsning inom ett digitalt område, “vi behöver en digital strategi” eller “låt oss bygga om webbplatsen”. Men sällan bryts frågan ner och svaret på varför lämnas ute.

Det först alla borde fråga säg är: Varför behöver vi det och hur tillför det här ett värde till affären (och användaren)? Hur kommer denna satsning att bidra till vårt unika värdeerbjudande?

Självklart kan projekt som genomförs utan denna granskning lyckas, problemet är att de digitala satsningarna ofta blir kortsiktiga och huruvida det tillför värde förblir obesvarat.

WHYYYYY

För att komma igång snabbt så finns det en enkel lösning på detta, fråga bara VARFÖR. En bra tumregel är att fråga varför minst fem (5) gånger vilket ofta kan ge svar på om en satsning bör genomföras eller inte. Ta detta exempel:

Ledning: Vi behöver vara närvarande på Facebook!
Du: Varför?

Ledning: För att där är våra kunder och vi behöver föra dialog med dem!
Du: Varför?

Ledning: Försäljningen har stagnerat och vi behöver veta om de har synpunkter på nått!
Du: Varför? Vad säger kundtjänst?

Ledning: Vi har inte pratat med kundtjänst och de sparar heller inte inkommande ärenden!
Du: M-hm.

Att bara jobba med de ytliga delarna är enkelt men för att satsningar verkligen ska lyckas bör de inte bara vara förankrade kring det unika värdeerbjudandet men även i organisationen. Inte förens det finns rätt struktur, resurser och tänk komma man att kunna jobba kvalitativt med satsningen.

I fallet ovan kan det vara vettigt att börja undersöka hur avdelningar internt bör verka för större kunskapsutbyten. Revidera organisationsstruktur och processer istället och nyttja det digitala mediet som ett stödjande ben. Ofta är inte den första lösningen den bästa.

För att avsluta hela inlägget, ett klipp med Louis CK om just: VARFÖR. Enjoy!

1 2  Scroll to top