Erbjud ett begränsat antal särskiljande valmöjligheter i ditt “call to action”

Förutom de punkter som jag tagit upp tidigare i hur man konstruerar ett genomtänkt “call to action” (inlägg 1 & inlägg 2) så är det dessutom viktigt att begränsa antalet valmöjligheter. Erbjuder man för många valmöjligheter kommer användaren bli förvirrad. Studier inom detaljhandeln har visat att desto fler valmöjligheter desto mindre sannolikt är det att konsumenten genomför ett köp.

Genom att begränsa antalet valmöjligheter som som användarna har så reduceras även den mentala ansträngningen och en konvertering blir mer sannolik.

Hur många valmöjligheter skall det finnas då?
Antalet valmöjligheter som bör vara tillhanda varierar mellan webbplatser. Det viktigaste är dock inte antalet valmöjligheter en användare får utan snarare särskiljandet mellan de olika valmöjligheterna. Ta till exempel pbwiki.com som erbjuder tre valmöjligheter:

  • Create a Wiki
  • View Demo
  • Buy now

Även om tre valmöjligheter är helt okej så finns det ingen riktig skillnad mellan “Create a Wiki” och “Buy now”. Vad skall användaren göra först – köpa en wiki eller skapa en? Förvirring uppstår. Ett bättre tillvägagångssätt är att placera köphandlingen senare i processen, efter att användarna engagerat sig i att bygga upp en Wiki.

pbwiki

Dåligt särskiljande leder till förvirrade användare

Sammanfattning: Håll nere antalet valmöjligheter och särskilj de ordentligt så undviker du förvirring och ökar konverteringen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...