Faran med ett personaliserat internet – “Filterbubblan”

Eli Pariser, författare och tänkare, menar att ett personaliserat internet inte bara är dåligt för oss men för demokratin i allmänhet. I strävan efter att personalisera och skräddarsy alla tjänster och allt resultat så kommer vi användare att fasta i en “filterbubbla”. Detta kommer i sin tur leda till att vi kommer gå miste om information som skulle kunna utveckla och bredda vår världsbild.

Är detta början till slutet? Enjoy!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...