WPO-trick: Därför bör du göra din favicon liten och cachebar!

Man skulle kunna tro att jag fastnat i ett WPO (Web Performance Optimization)-träsk men så är det inte. Har bara råkat stöta på en hel del bra tips vilka är enkla att skriva om när timmarna inte riktigt räcker till. Det kommer material av mer varierande slag inom kort.

Men tillbaka till ämnet faviconen!

Faviconen är en liten bild som bör ligga i roten av din server. Den är ett nödvändigt ont för din läsare kommer att begära den oavsett om du har lagt dit en eller inte. Har du inte placerat en favicon i roten så kommer det att generera ett 404 Not found vilket inte är så bra.

Utöver detta så kan skickas cookies varje gång en favicon anropas och dessutom så stör faviconen även nedladdningssekvensen av sidan. Detta leder alltså inte bara till fler HTTP-anrop men stoppar även upp nedladdningen av den befintliga sidan.

Så vad skall du tänka på gällande faviconen?

  • Gör den liten i filstorleken, gärna mindre än 1 KB
  • Lägg in “Expire headers” för faviconen vilket gör den cachad och leder til färre HTTP-anrop
Färre HTTP-anrop samt mindre filstorlekar gör sidan mer effektiv och får den att ladda snabbare. Enkelt.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...