Hur definieras egentligen “direkt trafik” i Google Analytics?

Hur definieras direkt trafik egentligen!?

Även Jackie Chan har svårt för detta

Ibland är det lätt att missta sig när man jobbar med att analysera alla siffrorna som finns i Google Analytics. Missuppfattningarna är många och fel tolkningar kan göra att du satsar på helt felaktiga saker. Ta till exempel det här med “direkt trafik”. Det är väldigt enkelt och tro att “direkt trafik” innebär all trafik som kommer in genom att användarna har skrivit in URL:en i webbläsarens adressfält. Så är det inte. “Direkt trafik” innebär endast att användaren som kommer inte har någon källa/referens från vart hon kom. Detta innebär att användare som klassas som “direkt trafik” kan hamna i den kategorin på grund av följande saker:

 • skriver in URL:en direkt i webbläsaren
 • kommer via ett  bokmärke från en webbläsare
 • kommer via en länk från en ej webbbaserad mailklient (ex. Outlook)
 • kommer via en länk från ett dokument (PDf, Word)
 • kommer via en länk från säker webbplats (https://)
 • kommer via en mobilapp (allt från twitter och e-post till vanliga företagsappar)
 • ett Javascript redirect som inte anger en korrekt referens
 • ett intranät som skalar bort referensen
 • om en användare har en webbläsare med plugin som maskar bort referensen
 • via banners/PPC kampanjer som inte skickar vidare en korrekt referens
 • vissa versioner av IE kan ibland skapa problem och skickar ej med korrekta referensen under vissa omständigheter

Ja som det framgår så kan en användare som klassas som “direkt trafik” komma från flertalet olika källor. Därför blir det således även viktigt att tagga upp alla källor så att man får en spårbarhet i allt man gör och inte en stor intetsägande klump av siffror.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...