Hur erfarenhet färgar perceptionen – gestaltpsykologi

Gestaltpsykologin är läran om hur människor uppfattar och tolkar intryck till en helhet som de kan greppa. Beroende på hur saker framställs så färgar olika variabler upplevelsen av det faktiskt framställda. Självklart påverkas individer på olika unika sätt fast man har kunnat fastslå ett antal gemensamma nämnare som har “accpeterats” som vedertagna lagar.

Erfarenhetens lag

Den första av dessa lagar handlar erfarenhet. Vi människor har en tendens att förstärka de former som vi känner igen vilket tydligt påverkar perceptionen. Behovet att fylla på med information som inte finns där tar över så pass mycket att hjärnan helt enkelt börjar hitta på sakert så  att vi skall få en helhet.

I bilden nedan till exempel så kommer de flesta att uppfatta en flytande triangel i A, och ett tredimensionellt klot i C. Dessa former är så allmängiltiga och igenkända att i princip alla kommer att se de. I fallet  B och D så kommer dock upplevelsen av dessa former att variera lite mer beroende på individens tidigare erfarenheter.

Erfarenhetens lag
Är figur D Loch Ness-monstret måntro?

Varför är detta viktigt för?
Jo av två skäl. För det första är det viktigt att veta vilka faktorer som kan komma att påverka användares perception. Genom att veta detta kan vi intiutivt styra in de till ett beteende vi vill att de skall uppvisa. Detta handlar allt från att optimera konverteringar till att förmedla rätt budskap.

För det andra så behöver vi ha denna koll själva. Om enkla optiska illusioner kan lura oss så pass mycket att vi inbillar oss former som inte finns där så kan man börja undra hur pass påverkade vi blir i övriga fall? Jag kommer i de kommande inläggen fokusera lite mer på gestaltpsykolgin och dess olika lagar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...