Hur likheter påverkar vår grupperingsuppfattning – gestaltpsykologi

Har tidigare skrivit några inlägg om gestaltpyskologi och hur vi människor utifrån några enklare principer tolkar och grupperar information. Dagens inlägg fortsätter på det temat och handlar om hur principen om likhet påverkar vår grupperingsperception.

Gestaltpsykologi

Principen om likhet beskriver hur vi människor grupperar liknande element till en gemensam enhet baserat på enskilda variabler. Om alla variaber är gemensamma för objekten förutom en så grupperas objekten utifrån just den särskiljande varibeln. Den särskiljande variablen kan vara allt ifrån formen på objektet, till storlek, färg eller till och med ljusstrykan.

Vår hjärna använder sig bland annat av principen för likhet för att kunna särskilja objekt som antingen överlappar varandra eller ligger nära varandra (principen om närhet). Ofta kan det uppstå en konkurrens kring hur objekt skall grupperas när närhetens och likhetens lag används samtidigt utan eftertanke.

Hur kan detta användas?
Idag är det vanligt att se detta användas fär att särskilja och tydliggöra visv information.

 

Aftonbladet - gestaltpsykologi

Aftonbladet markerar ut annonser bland sina informationspuffar med en svart färg

Sydsvenskan  - gestaltpsykologi

Sydsvenskan använder en liknande lösning för annonserna i Play

Självklart har denna princip ett större funktionsområden än att bara särskilja innehåll från annonser. DN använder sig till exempel av olika färgscheman för att särskilja kategorier, men jag har fortfarande inte hittat några klockrena exempel där ett genomarbetat koncept kring denna princip har implementerats.

Genom att förstå hur människor grupperar och tolkar objekt kan vi bygga lösningar som hjälper användarna att intiutivt gruppera ihop rätt information och leda dessa till ett mål, en lösning eller en konvetertering.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...