Hur närhet påverkar vår helhetsbild – gestaltpsykologi

En annan lag som beskrivs inom gestaltpsykologin är den om närhet. Detta tordes vara självklart för de flesta men ändå så kan visuella uttryck få de konstigaste grupperingarna som ger en oklar indikation på tillhörighet.

Närhetens lag

Vi människor har som sagt en inre önskan om att foga samman det vi ser till en helhet. Lagen om närhet beskriver hur användare främst grupperar ihop objekt och bildar en helhetsbild baserat på objektens avstånd till varandra. Ju närmare desto självklarare är det att objekten tillhör varandra (självklart existerar det undantag vilket vi kommer att komma till i senare inlägg).

Lagen om närhet
Vilka sträck hör ihop måntro?

Självklart påverkar lagen om närhet mer än bara sträck, den finns i allt vi producerar. Ett tydligt exempel där tydliga fel finns, framgår i bilden nedan. Den markerade rubriken sitter ihop med stycket innan men tillhör uppenbart boxarna nedanför. Förvirring uppstår och det tar lite längre för användarna att koppla rätt.

Lagen om närhet

Hrm, broschyrer, facebook.. eh va?

Ytterligare fall hittas även lätt i e-handels värld där köpknappar inte alltid ligger i anslutning varken till varan eller priset.

Lagen om närhet

Vad gör knappen där nere egentligen?

Vad leder det till? Allt ifrån sämre konverteringar till avhopp och missnöje, beror givetvis helt på vad du kokat ihop. Undvik att förvirra dina användare, gruppera ihop objekt och information som hör till varandra och låt lagen om närhet jobba för dig.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...