Information är (tydligen) mat

Precis som ett överflöd av mat leder till fetma så är ett överflöd av information också skadligt. Om man skulle behandla information som man behandlar mat, vad skulle vi göra annorlunda då? Intressanta tankar av JP Rangaswam.

Have a look.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...