Kakparty del 3 – Secure cookie, den säkra

Idag blir det ett kort stycke om cookie nummer tre, secure cookie! En secure cookie används när en användare (webbläsare) besöker en webbplats som ligger på en server via HTTPS. HTTPS innebär att informationsöverföringen blir krypterad mellan användare och server och därmed även informationen i cookien. Det gör att risken minskar för att digitala “tjuvlyssnare” skall plocka upp vital information och utnyttja den.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...