Lägg till “Custom URL” till bilderna i ditt WP-galleri

Ett problem som finns i WordPress standardgalleri är den begränsade länkningen. Antingen så kan du länka en tumnagel från galleriet direkt till bilden, vilket oftast inte blir så snyggt, eller till en sida som visar bilden, snyggare men inte alltid rätt. Själv har jag ibland behovet att länka olika tumnaglar till externa sidor (se exempel) och det är alltså inte möjligt med den uppsättning som WordPress har idag. Men, givetvis finns det en lösning!

Nick Brewer, som driver bloggen Geek Media, har skrivit några rader som gör det möjligt att länka tumnaglarna till andra URL:ar än till själva bilden. Antingen så går du direkt till hans blogg och läser inlägget eller så tar du den nedanstående koden och klistrar in i din “functions.php” fil i temat. Därefter går du till galleriet och fyller i det nya “Custom URL”fältet som dykt upp med den önskade URL:en.

Koden lägger till ett inputfält knutet till galleriet samt ändrar adderar lite funktioner till kärnan. Funkar grymt bra!

<?php
/* -------------------------------
CUSTOM LINK PER GALLERY IMAGE
------------------------------- */
function rt_image_attachment_fields_to_edit($form_fields, $post) {
 $form_fields["rt-image-link"] = array(
  "label" => __("Custom Link"),
  "input" => "text", // default
  "value" => get_post_meta($post->ID, "_rt-image-link", true),
  //"helps" => __("To be used with special slider added via [rt_carousel] shortcode."),
 );
 return $form_fields;
}
add_filter("attachment_fields_to_edit", "rt_image_attachment_fields_to_edit", null, 2);
function rt_image_attachment_fields_to_save($post, $attachment) {
 // $attachment part of the form $_POST ($_POST[attachments][postID])
 // $post['post_type'] == 'attachment'
 if( isset($attachment['rt-image-link']) ){
  // update_post_meta(postID, meta_key, meta_value);
  update_post_meta($post['ID'], '_rt-image-link', $attachment['rt-image-link']);
 }
 return $post;
}
add_filter("attachment_fields_to_save", "rt_image_attachment_fields_to_save", null , 2);
/* -------------------------------
MODIFIED CORE FUNCTION
------------------------------- */
add_shortcode('gallery', 'geekee_gallery_shortcode');
/**
* The Gallery shortcode.
*
* This implements the functionality of the Gallery Shortcode for displaying
* WordPress images on a post.
*
* @since 2.5.0
*
* @param array $attr Attributes attributed to the shortcode.
* @return string HTML content to display gallery.
*/
function geekee_gallery_shortcode($attr) {
 global $post, $wp_locale;
 static $instance = 0;
 $instance++;
 // Allow plugins/themes to override the default gallery template.
 $output = apply_filters('post_gallery', '', $attr);
 if ( $output != '' )
  return $output;
 // We're trusting author input, so let's at least make sure it looks like a valid orderby statement
 if ( isset( $attr['orderby'] ) ) {
  $attr['orderby'] = sanitize_sql_orderby( $attr['orderby'] );
  if ( !$attr['orderby'] )
   unset( $attr['orderby'] );
 }
 extract(shortcode_atts(array(
  'order'   => 'ASC',
  'orderby'  => 'menu_order ID',
  'id'     => $post->ID,
  'itemtag'  => 'dl',
  'icontag'  => 'dt',
  'captiontag' => 'dd',
  'columns'  => 3,
  'size'    => 'thumbnail',
  'include'  => '',
  'exclude'  => ''
 ), $attr));
 $id = intval($id);
 if ( 'RAND' == $order )
  $orderby = 'none';
 if ( !empty($include) ) {
  $include = preg_replace( '/[^0-9,]+/', '', $include );
  $_attachments = get_posts( array('include' => $include, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => $order, 'orderby' => $orderby) );
  $attachments = array();
  foreach ( $_attachments as $key => $val ) {
   $attachments[$val->ID] = $_attachments[$key];
  }
 } elseif ( !empty($exclude) ) {
  $exclude = preg_replace( '/[^0-9,]+/', '', $exclude );
  $attachments = get_children( array('post_parent' => $id, 'exclude' => $exclude, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => $order, 'orderby' => $orderby) );
 } else {
  $attachments = get_children( array('post_parent' => $id, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => $order, 'orderby' => $orderby) );
 }
 if ( empty($attachments) )
  return '';
 if ( is_feed() ) {
  $output = "\n";
  foreach ( $attachments as $att_id => $attachment )
   $output .= wp_get_attachment_link($att_id, $size, true) . "\n";
  return $output;
 }
 $itemtag = tag_escape($itemtag);
 $captiontag = tag_escape($captiontag);
 $columns = intval($columns);
 $itemwidth = $columns > 0 ? floor(100/$columns) : 100;
 $float = is_rtl() ? 'right' : 'left';
 $selector = "gallery-{$instance}";
	$gallery_style = $gallery_div = '';
	if ( apply_filters( 'use_default_gallery_style', true ) )
		$gallery_style = "
		<style type='text/css'>
			#{$selector} {
				margin: auto;
			}
			#{$selector} .gallery-item {
				float: {$float};
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: {$itemwidth}%;
			}
			#{$selector} img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#{$selector} .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
		</style>
		<!-- see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php -->";
	$size_class = sanitize_html_class( $size );
	$gallery_div = "<div id='$selector' class='gallery galleryid-{$id} gallery-columns-{$columns} gallery-size-{$size_class}'>";
	$output = apply_filters( 'gallery_style', $gallery_style . "\n\t\t" . $gallery_div );
 $i = 0;
 foreach ( $attachments as $id => $attachment ) {
  $link = isset($attr['link']) && 'file' == $attr['link'] ? wp_get_attachment_link($id, $size, false, false) : wp_get_attachment_link($id, $size, true, false);
 /* -------------------------------
 MODIFICATION ################
 ------------------------------- */
 $image = wp_get_attachment_image($id, $size, false);
 $attachment_meta = get_post_meta($id, '_rt-image-link', true);
 if($attachment_meta){
  if($attr['link'] == 'custom_url'){
   $link = $attachment_meta;
  }
 }
 $output .= "<{$itemtag} class='gallery-item'>";
 $output .= "<{$icontag} class='gallery-icon'>";
  /* -------------------------------
 MODIFICATION ################
 ------------------------------- */
 if($attachment_meta){
  $output .= "<a href='$link' target='_blank'>$image</a>";
 } else {
  $output .= $link;
 }
 $output .= "</{$icontag}>";
 if ( $captiontag && trim($attachment->post_excerpt) ) {
  $output .= "<{$captiontag} class='gallery-caption'>" . wptexturize($attachment->post_excerpt) . "</{$captiontag}>";
 }
 $output .= "</{$itemtag}>";
 if ( $columns > 0 && ++$i % $columns == 0 )
  $output .= '<br style="clear: both;" />';
 }
 $output .= "<br style='clear: both;' /></div>\n";
 return $output;
}
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...