Några slides om digitala strategier

En av de sakerna som jag underhåller mig med om dagarna är att leta upp hur andra jobbar med digitala strategier. Hur ser deras processer ut, vilka är leverablerna, hur jobbar de med implementation och förvaltning?

Tyvärr så har jag än till denna dag ej funnit det jag söker efter. Fram tills dagen då jag hittar det perfekta materialet, ritar om och claimar som mitt eget, så bjuder på detta försök av Julian Cole, strateg på BBH i landet Down Under. Han har en hel del bra poäng, det jag dock reagerar på är den underliggande kortsiktigheten som han förknippar med en digital strategi. Per definition är en strategi långsiktig och bör ligga till grunden för att ta fram handlingsplaner som uppfyller t.ex årsmål och inte vara handlingsplanen i sig.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...