Öka träffbilden – Utnyttja CSS för att flytta innehåll

Jag vill inleda detta inlägg med att tydliggöra att det råder vitt skilda meningar om huruvida detta är legitimt eller bara ett fulknep. Alla som jobbar och förstår sök vet även att Google vill att sökträffen skall representera en sån bra träffbild för användarna som möjligt. Därför kan följande knep ifrågasättas av somliga. Med det sagt så låt oss börja!

Tittar vi på hur Google prioriterar innehåll på en sida så kan man förenkla det ungefär som på bilden nedan.

SEO  CSS

Visuell prioritetsordning

Vad som blir tydligt är att det mest värdefulla innehållet hamnar ofta under det mest näst värdefulla. Går det att ordna utan att för den delen ändra på det visuella? Självklart! Genom att utnyttja möjligheterna som CSS erbjuder så kan man (kodmässigt) lägga innehållet över menyn men rent grafiskt behålla utseendet som i bilden ovan.

Fördelen med detta är att Google snabbare kommer åt det mest värdefulla innehållet vilket i sin tur ökar träffbilden. Detta är både testat och bekräftat av flertalet olika källor som verkar inom SEO.

CSS Source

Innehållsdiven över menydiven i HTML:en

Har man relativt lite kod och skräp i headern är detta en onödigt ingrepp och denna post kan ignoreras. Men det finns de webbplatser som innehåller extremt mycket onödig information (i koden) innan man kommer till själva kärnan. Ett exempel på detta är EPiServers “ViewState” kod som genererar onödigt mycket text vilket ger en sämre träffbild (för att se exakt hur mycket skräpig kod som ViewState genererar så har jag skapat en PDF som går att ladda ner här).

Så om du vet att du har mycket skräpinformation innan ditt unika innehåll,  fundera på att utnyttja CSS:ens möjligheter. Eller om du har EPiServer så bör du kolla om du har ViewState kod liggandes där.

Men akta dig för att var för kreativ, Google ser och Google hör.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...