Personaliserng på webben – lite övergripande

Det pratas mer och mer om den personaliserade webben, att vi som användare endast kommer att exponeras för den information som vi tidigare visat intresse för. Ett fundamentalt tänk kring personlisering finns redan etablerat, det är dock förhållandevis få företag som utnyttjar det. Personalisering av webben kan grovt delas upp i tre olika kategorier:

  • Profil / Gruppbaserat
  • Användarbaserat
  • Samarbetsbaserat

Kategoriernas namn är rätt självbeskrivande. För att tillämpa dessa kategorier används olika filter som till exempel regelfilter (om A så B), samarbetsfilter som kombinerar individuella beteendemönster med gruppens mönster och baserat på det visar upp relevant material etc.. Samarbetsfilterering passar särskilt bra till produkter som böcker, musik, videoklipp.

personalization

Även metodiken som man använder sig av för att personalisera webbplatser kan delas upp i tre olika kategorier:

  • Implicit
  • Explicit
  • Hybrid

Implicita metoder innebär att personliseringen utförs av ”webbplatsen” baserat på de olika kategorierna ovan. Detta kan innebära en logik som ligger bakom och registrerar beteendemönster, musikval etc och anpassar information dynamisk beroende på användarnas uppvisade beteende, exempelvis Spotifys musikrekommendationer.

Explicita metoder innebär att personaliseringen sker på användarnas eget intiativ genom funktionalitet som erbjudas på webbplatsen. Det kan innebära att användarna själva får välja olika moduler på en dashboard eller importera RSS:er… Ett bra exempel på explicit personalisering är iGoogle där användare själva får välja bakgrund, samt vilka RSS:er som skall importeras till sidan.

Hybrid personalisering kombinerar de två ovanstaende metoderna och erbjuder det bästa ur två världar.

Jag kommer att skriva mer som att personlisera webbplatser, granska olika verktyg och visa upp best cases, nu ska jag dock tillbaka till poolen och solen.

Ha en härlig dag!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...