Roger McNamee om sex STORA skiften på internet

Investeraren och TED-talaren Roger McNamee belyser i detta tal sex stor skiften som har påbörjats på nätet. Dessa skiften innebär en lika stora revolution som när www tog steget in i bilden. De sex skiften som börjat ta fart är följande:

  • Windows och “skrivbordet” håller på dö ut mycket tack vare smartphones
  • Indexerat sök har nått sin peak, vi använder oss i högre grad av vertikala sökmotorer – Google tvingas tänk nytt
  • Appar slår Webben – de innehåller mer nishad och kvalitativ information jämfört med www
  • HTML5 – kommer ändra alla förutsättningar för allt
  • Paddan (närmare bestämt iPad) – kommer ge oss ett helt nytt sätt att jobba och verka på
  • Sociala plattformar blir snarare sociala funktioner och vi är bara i början av denna resa

Det är sällan jag tycker att digitala framtidssiare har något substantiellt att komma med, men Herr McNamee lyckas identifiera skiften som vi alla nog är benägna att hålla med om (till en större del i alla fall). Ta 15 minuter och titta på detta inslag, värt varenda minut!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...