Så bygger du sociala upplevelser | Del 3 av 5

Steg 3 – Ge användarna någonting att göra

Erbjud passiva såväl som aktiva användare anpassade funktioner för deras olika nivåer av engagemang och deltagande. Funktioner som till exempel omdömen (1-5 eller tummen upp) är enkla sätt att involvera besökare med ett lågt engagemang genom att sänka trösklarna för deltagande.

ratings_goodrec

Tummen upp och ner omdömen för restauranger på GoodRec

Det går att skapa ytterligare engagemang genom att tillåta användare att dela med sig av det innehåll de tycker är intressant. Tillåts de dessutom även att samla in och spara innehåll som de värderar högt så skapas en känsla av ägandeskap vilket medför djupare känsloförankring med webbplatsen.

flickr_favorites

Flickr tillåter användare att favorisera bilder som de gillar.

Vill man ta steget fullt ut till och erbjuda användare känslan av det fullständiga ägandet av innehåll så passar funktioner som omdömen, kommentarer, blogginlägg och wikis utmärkt. Detta attraherar de mest engagerade och aktiva inom målgruppen vilket ofta brukar vara en mindre del. Nyttan verkar dock dubbelt då även passiva användare kan ta del av de aktivas engagemang.

collabediting_wikimedia

Wikimedia tillåter en kollektiv redigering av innehåll på webbplatser som bygger på plattformen

Ett tips är att börja enkelt och med mindre funktioner. Öka därefter stegvis i komplexiteten om det skulle behövs. Behåll en tillräckligt flexibel struktur så det blir enkelt att forma om och anpassa efter användarnas behov och önskemål. Genom att tillåta beteenden styra funktionerna och göra användarna till ägare av strukturen så kommer webbplatsen att upplevas med personlig vilket i sin tur uppmuntrar till en mer långsiktig och bättre utnyttjad webbplats.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...