Så bygger du sociala upplevelser | Del 4 av 5

Steg 4 – Skapa en bro till det verkliga livet (events, möten, mobilt etc..)

Var inte rädd för att bygga funktionalitet som låter dina användare att ta med sitt digitala community in till den verkliga världen. I många av de digitala grupperingar som råder känner ofta en majoritet av användarna varandra personligen.

localevents_upcoming

Upcoming exponerar lokala events och tillåter användarna att addera de i sina kalenderar samt bli varse om vilka events som vännerna visat intresse för.

Genom att tillhandahålla verktyg och funktioner för att planera in möten samt events och sedan arkivera dessa händelser så stärker du din webbplats och ditt community.
inreallife_meetup

Meetup låter personer beblanda sig med grupper av intresse och webbplatsen underlättar dessutom möten IRL mellan medlemmarna i olika grupper


 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...