Så påverkar kontinutet vår perception – gestalpsykologi

Jag vet inte om jag skrev det i början av denna serie, men inom gestalpsykologin så förekommer det sex principer om hur människor grupperar information. Dessa principer ligger även till grund för hur det kommer sig att vi så lätt faller offer för optiska illusioner (vilket var anledningen till att jag började skriva om detta från allra första början, med det kommer att dyka upp i senare inlägg). Men nu, åter till grupperingperceptionen.

Ytterligare en princip som förekommer inom gestaltsykologi och som påverkar hur vi uppfattar objekt är principen om kontinutet. När två olika objekt skär in i varandra har vi människor fortfarande förmågan att kunna särskilja på dessa objekt och uppfatta varje objekt som enskilt och oavbrutet (wow!). Detta möjliggör en differentering av olika stimuli även vid en visuell överlappning. Människor tenderar att gruppera och organisera linjer och kruvor som följer en given riktning framför linjer och kurvor med skarpa riktingsändringar.

kontinutet - gestatpsykologi

Japp det är två svärd, inte ett.

Detta hjälper dig inte bara i att särskilja svärd på en vägg men finns närvarande i princip vart du än möter överlappande eller korsande objekt (till exempel vägkartor).

Tänk på detta när du jobbar med objekt som korsar varandra och se till att ha en logik bakom formernas kontinutet för att underlätta för användarna att gruppera informationen. Även om dina användare klarar av att tolka informationen korrekt vare sig du lägger tankar bakom detta eller ej så ta dig tid. För varje steg du kan stödja i tolkningsprocessen hjälper du användarna snabbare till det målet du satt upp. Varje litet steg är således viktigt att ha kontroll över.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...