Så skapar du en röd tråd genom organisationen

Att jobba mot samma vision och mål kan verka vara som ett självklart ändamål i alla välmående organisationer. Ändå så verkar det vara förbannat svårt att styra företag i en och samma riktning. Följande presentation identifierar 10 olika scenarion som bidrar till en högre grad av OH i företagen. Det slående är att jag möter exakt samma utmaningar vid implementering av digitala processer och strategier.

Tag eder en titt.

View more presentations from Abhishek Shah
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...