SEO

Skapa SEO-rankingrapport med Google Analytics | Del 1 av 3

Att ta fram SEO rankingrapporter är något vi konsulter älskar att göra då vi kan ta bra betalt för det. Dock så behöver det inte vara alltför kostsamt om du har lite flinka fingrar och någorlunda god Google Analytics vana. Detta är det första inlägget av tre där jag kommer beskriva hur du tar reda på vilken sida på Google som din webbplats hamnar på, men även hur du tar redan på den exakta positionen som den hamnade på.

En stor skillnad mellan professionella rankingverktyg och Google Analytics är att de kan ge olika information vilket kan leda till förvirring. Denna effekt härstammar bland annat från att Google personaliserar söket, om du till exempel är inloggad, vilket skapar skillnader. Rankingverktygen analyserar ur ett mer neutralt perspektiv medan den statistik du kommer att få via Google Analytics är den faktiska. För att få in rankingrapporter i Google Analytics så gör du följande:

 1. Börja med att lägga till en ny profil till din befintliga webbplatsprofil under Google Analytics. Detta gör du av två anledningar, dels så kommer de nya filtren att exkludera alla annan trafik än de som kommer från sökmotorerna men även för att du inte skall kunna skylla på mig om nått går fel ;-) Nej då inget kommer att gå fel men du vill fortfarande kunna spåra dina andra källor och därför behöver du två profiler.
  Add Profile Google Analytics
  Välj att lägg profilen på en existerande domän och ge profilen ett lämpligt namn som till exempel SEO rankingrapport.
 2. Efter att du har skapat en ny profil så väljer du att redigera den (edit). I den nya profilen så scrollar du ner och väljer “Lägg till filter” (+Add filter).
  Add Filter in GA
 3. Det första filter som du skapar är till för att filtrera ut alla annan trafik än den organiska. Fyll i följande uppgifter och spara:
  Organic Search Filter
 4. Välj sedan att åter igen skapa ett nytt filter. Filter nummer två gör så att du endast inkluderar trafik från sökmotorerna Yahoo, Google och Bing. Fyll i följande uppgifter och spara:
  Search Engine Visitors
  Under “Filter Pattern” fogar du in: (google|yahoo|msn|live)\.[a-z]+
 5. Det tredje filtert som ska skapas är själva filtert som identifierar vilken sida på sökmotorerna som ditt resultat hamnar på. Fyll i följande uppgifter och spara:
  search ranking
  I “FieldB -> Extract B” skall det vara: (\?|&)(start|first|b)=([^&]*)
 6. Nu är det enda som saknas några filter som gör att du kan extrahera och visa informationen på ett relavant sätt. Skapa ett nytt filter med följande information och spara:
  Search and Replace filter page
  Filtret snyggar till den inkommande datan och skriver ut “Page 1″ för alla träffar som hamnar på den första sidan. Du måste skapa att filter för att kunna få ut statistiken på varje sida i sökmotorerna. För sida nummer två skapar du ett likadant filter men fyller i page: 1[0-1]$ i “Search String” fältet och i “Replace String”-fältet så skriver du page: 2. För sida nummer tre skriver du page: 2[0-1]$ i “Search String” fältet och i “Replace String”-fältet så skriver du page: 3 och så vidare…
 7. Efter att du skapat de sista filtren (jag skapade endast 3 stycken sidfilter) så ser du till att alla filter listas i rätt ordning. Se bilden nedan.
  Filter ordning
  Stämmer inte ordningen finns det en knapp strax ovanför dessa fält som heter “Assign Filter Order”. Tryck på den och ordna sedan dina filter.

Nu är allt klart. Det kan ta någon dag innan resultaten börjar trill in. För att ta del av den statistiken går du till rapporten för din nya profil och väljer “User defined” under “Visitors” i menyn till vänster. Ett exempel på dina nya filter ser du nedan.
SEO Ranking in GA

De filter som du precis skapat funkar endast för Googles gamla version som fortfarande används. I och med Google Instant så har sök-URL:en ändrats och därför behöver ovanstående filter en komplettering som vi kommer att titta på till nästa inlägg i denna serie.

Kutos till Andre och Damon som kommit på detta fina trick.

 

 

När SEO skadar ditt företag

SEO har ju vart på tapeten bra många år nu och är, minst sagt, en hygienfaktor gällande webbplatser och strategier idag. Men ska allt verkligen sökoptimeras på webbplatsen eller finns det en mening med att faktiskt blockera visst innehåll från sökmotorerna?

Jag jobbade med ett företag vars främsta syfte var att handlägga handlingar för att tillhandahålla utbetalningar till sina medlemmar. En a-kassa. Handlingarnas komplexa natur orsakade långa handläggningstider (vilket heller inte förbättrades vid avbrott då t.ex. telefonen ringde).

Efter antalet kundintervjuer kom vi kom bland annat fram till följande:

 • De flesta vet inte vilken a-kassa de är med i (de flesta tror att det bara finns en a-kassa när det i själva verket finns 32 stycken i Sverige)
 • Många ringer den a-kassa som slår högst på Google
 • Otydlig information leder till att medlemmen kontaktar a-kassan
 • De ringer ytterligare några gånger medan de väntar på utbetalning, omedvetna om att varje samtal fördröjer ledtiden
 • När de fått utslaget/utbetalningen och är missnöjda med beslut/summa så ringer de ytterligare en gång till

De sista tre punkterna kan enkelt lösas genom att jobba mer transparent och kategorisera innehållet tydligare. vad ska man göra med alla dem som kontaktar felaktig a-kassa?

En lösning som prövades var att highlighta en text bredvid kontaktinformationen som tydliggjorde mångfalden av a-kassor i hopp om att besökarna istället skulle ringa Kassornas Samorganisation. Resultatet uteblev.

Nästa approach blev istället att hindra sökmotorerna från komma åt de delar av innehållet som ansågs vara generella och endast det varumärkesrelaterade innehållet gjorde tillgängligt.  När effekten väl slog igenom i Google märktes en drastisk sänkning av antalet “felsamtal” vilket frigjorde tid för handläggarna vilket i sin tur ledde till minskade handläggningstider.

Så bör allt innehåll sökoptimeras?

Nej. Driver ni ett företag inom en bransch där er målgrupp inte vet huruvida de är kunder hos er eller en konkurrent eller om ökad synlighet leder till ökade kostnader (utan intäkter) bör ni tänka om gällande er SEO-strategi.

1 2 3 Scroll to top