Social bevisning – kanske inte så hett?

Social bevisning har ju vart på tapeten bra länge och den vedertagna regeln är att sociala bevis hjälper till i konvertering och mot andra mål.  Men är det alltid så?

Sajten DIY Themes genomförde ett A/B-test för att se hur deras konvertering skulle påverkas genom att ta bort den sociala faktorn från sammanhanget.

diythemes

Kontrollversion, Version 2 & Version 1

Som det syns i bilderna ovan så tog man i version 2 bort den sociala faktorn (14 752 andra prenumererar på detta) och resultatet blev överraskande!

konvertering

Hrm...

Kontrollversionen samt version 1 visade upp en stadig minskning av antalet nya prenumeranter. Version 2 däremot, den utan det sociala budskapet, visade tvärtemot, en ökning.

Slutgiltiga konverteringsgraden

  • Control – 1%
  • Variation 1 – 0.9%
  • Variation 2 – 2%

Variation 2 visar med andra ord ett dubbelt så bra resultat, vilket kan resultera i ganska mycket med ett stort antal besökare eller stora inblandade summor.

Hur kommer det sig att den sociala faktorn är stjälpande i detta fall?
Svaret på denna fråga är oviss och testarna själva har inga direkta förklaringar. Min främsta poäng med detta är att alltid testa de delar och funktioner som innebär viktiga konverteringar för dig.

Vedertagna regler i all ära, men det är omöjlig att förutspå hur olika variabler tolkas i en kontext (även vedertagna sådana) och bör alltid testas för att säkerställa optimalt resultat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...