Sökbeteende – Del 5 av 6 | Hoppstyltning

De sökmönster som vi hittills gått igenom är tidlösa och fundamentala byggstenar för hur vi söker. Det existerar även antimönster, det vill säga beteenden som uppstår på grund av undermålig design. Ett av dessa mönster kallas för hoppstyltning där användaren studsar mellan olika träffar och SERP. Att användaren undersöker olika träffar kan man vänta sig men när det går till överdrift är det frustrationen som styr och inte intresset.
pogosticking

Hur kommer det sig att hoppstyltning uppstår?

Ofta beror det på att användaren inte får tillräckligt mycket metadata på SERP, vilket leder till att hon “tvingas” klicka sig genom resultaten för att hitta vad hon är ute efter. Det kan enkelt lösas genom att hitta den nivå som blir tillfredsställande för användarnas behov.

Land ‘s End visar precis så mycket metadata som de flesta användare behöver när de letar produkter i deras e-shop. De kompromissar inte genom att klämma in för många resultat på SERP utan erbjuder istället tydliga produktbilder med enklare funktioner att byta färger på produkterna samt produktnamn och pris. Du kommer givetvis inte kunna tillfredsställa alla användare utan försök att hitta den mix som tillfredsställer den största massan.

metadata

Ibland kan dock sekventiell visning av resultatet vara önskvärt, t.ex. om besökarna skall bläddra genom ett fotogalleri. Vi behöver då en lösning som stödjer detta mönster. Cooliris löser detta genom att låta användarna “fingerbläddra” genom resultaten. Istället för att behöva gå in på respektive bild så kan användarna både se och genomföra handlingar från SERP.

no_pogosticking

Märker du att dina användare hoppar mycket mellan resultaten på ditt interna sök eller har du en hög bounce rate på någon av dina sidor kan det vara dags att undersöka din metadata och din SERP.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...