Sökbeteende – Del 6 av 6 | Trashing

Nu har vi kommit till det sista sökbeteendet, trashing, och i brist på bra svenska översättningar så fick beteendet behålla sitt orginalnamn. Även trashing är ett negativt beteendet som härstammar från brister i designen. Beteendet visar sig när en besökare har försökt att söka på ett uttryck och inte hittar det. Det leder till att besökaren går tillbaka till söksidan och söker på nytt, denna gång en smula annorlunda, istället för att pröva ett annat uttryck.

trashing

En användare skulle till exempel kunna söka på en konsert och pröva en massa olika variationer av sökfrasen, utan att inse att artistens smeknamn är felstavat.

sachmo
sachmo concert
sachmo jazz concert
sachmo jazz festival
sachmo music festival
sachmo summer celebration

(Den rätta stavningen är satchmo)

Yahoo visar nedan hur man kan bryta detta mönster. Genom att använda sig av autocomplete samt autosuggest så bryter man mönstret och hjälper användarna framåt i sökningar. Autocomplete föreslår sökord och underlättar för besökare att stava rätt från början samt använda sig av den korrekta terminologin.  Autosuggest föreslår kompletterande söktermer som inte fanns med i orginalsöket från början, detta för att smalna av söket och lättare hitta rätt resultat.

Autosuggest - autocomplete

Genom att ha en övergripande koll på de sökbeteenden som olika besökare använder sig av kan vi förutse vilka hinder de kan stöta på. Utnyttja de olika funktionerna och se till att det blir hygienfaktorer varje gång du bygger ett sök. Fördelar med att stödja eller bryta olika mönster kan visa sig på flera olika sätt, men du sänker framförallt frustrationsgraden hos besökarna och hjälper de samtidigt att hitta det de sökte efter.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...