Sökbeteende

Sökbeteende – Del 6 av 6 | Trashing

Nu har vi kommit till det sista sökbeteendet, trashing, och i brist på bra svenska översättningar så fick beteendet behålla sitt orginalnamn. Även trashing är ett negativt beteendet som härstammar från brister i designen. Beteendet visar sig när en besökare har försökt att söka på ett uttryck och inte hittar det. Det leder till att besökaren går tillbaka till söksidan och söker på nytt, denna gång en smula annorlunda, istället för att pröva ett annat uttryck.

trashing

En användare skulle till exempel kunna söka på en konsert och pröva en massa olika variationer av sökfrasen, utan att inse att artistens smeknamn är felstavat.

sachmo
sachmo concert
sachmo jazz concert
sachmo jazz festival
sachmo music festival
sachmo summer celebration

(Den rätta stavningen är satchmo)

Yahoo visar nedan hur man kan bryta detta mönster. Genom att använda sig av autocomplete samt autosuggest så bryter man mönstret och hjälper användarna framåt i sökningar. Autocomplete föreslår sökord och underlättar för besökare att stava rätt från början samt använda sig av den korrekta terminologin.  Autosuggest föreslår kompletterande söktermer som inte fanns med i orginalsöket från början, detta för att smalna av söket och lättare hitta rätt resultat.

Autosuggest - autocomplete

Genom att ha en övergripande koll på de sökbeteenden som olika besökare använder sig av kan vi förutse vilka hinder de kan stöta på. Utnyttja de olika funktionerna och se till att det blir hygienfaktorer varje gång du bygger ett sök. Fördelar med att stödja eller bryta olika mönster kan visa sig på flera olika sätt, men du sänker framförallt frustrationsgraden hos besökarna och hjälper de samtidigt att hitta det de sökte efter.

Sökbeteende – Del 5 av 6 | Hoppstyltning

De sökmönster som vi hittills gått igenom är tidlösa och fundamentala byggstenar för hur vi söker. Det existerar även antimönster, det vill säga beteenden som uppstår på grund av undermålig design. Ett av dessa mönster kallas för hoppstyltning där användaren studsar mellan olika träffar och SERP. Att användaren undersöker olika träffar kan man vänta sig men när det går till överdrift är det frustrationen som styr och inte intresset.
pogosticking

Hur kommer det sig att hoppstyltning uppstår?

Ofta beror det på att användaren inte får tillräckligt mycket metadata på SERP, vilket leder till att hon “tvingas” klicka sig genom resultaten för att hitta vad hon är ute efter. Det kan enkelt lösas genom att hitta den nivå som blir tillfredsställande för användarnas behov.

Land ‘s End visar precis så mycket metadata som de flesta användare behöver när de letar produkter i deras e-shop. De kompromissar inte genom att klämma in för många resultat på SERP utan erbjuder istället tydliga produktbilder med enklare funktioner att byta färger på produkterna samt produktnamn och pris. Du kommer givetvis inte kunna tillfredsställa alla användare utan försök att hitta den mix som tillfredsställer den största massan.

metadata

Ibland kan dock sekventiell visning av resultatet vara önskvärt, t.ex. om besökarna skall bläddra genom ett fotogalleri. Vi behöver då en lösning som stödjer detta mönster. Cooliris löser detta genom att låta användarna “fingerbläddra” genom resultaten. Istället för att behöva gå in på respektive bild så kan användarna både se och genomföra handlingar från SERP.

no_pogosticking

Märker du att dina användare hoppar mycket mellan resultaten på ditt interna sök eller har du en hög bounce rate på någon av dina sidor kan det vara dags att undersöka din metadata och din SERP.

Sökbeteende – Del 4 av 6 | Pärluppfödning

Oberoende av vilket gränssnitt som besökare möts av så använder sig många sökare av detta sökbeteende. Pärluppfödning innebär att besökarna hittar en bra träff och utgår från den. Genom att identifiera relevanta nyckelord på den träffen kan de sedan använda sig av dessa relevanta uttryck i det fortsatta sökandet efter information.

pearl growing

Det här sökbeteendet går ju givetvis att utnyttja. Genom att bädda in länkar där relevanta sökord/nyckelord förekommer underlättar vi för besökarna att söka sig. Många aktörer har förstått vikten av detta och jobba med detta beteende. En av de företagen som utnyttjar detta är Google som länkar träffar vidare till liknande resultat som i bilden nedan.

google_similar

Även Spotify har upptäckt fördelarna med sökbeteendet pärluppfödning. Genom att visa artister inom samma genré som användaren lyssnar på så tillåts de att komma i kontakt med nya artister vilket både ökar användning såväl som konvertering.

Spotify

När jag lyssnar på Cypress Hill rekommenderar Spotify annan musik inom samma genré

Vad kan vi lära oss av detta beteende? Jo, genom att tillgängliggöra relevant information i form av länkade nyckelord, liknande innehåll med mer kan vi underlätta för besökarna att hitta mer specifik information inom det område de utforskar.

Sökbeteende – Del 3 av 6 | Det expanderade söket

Förra inlägget om sökbeteende handlade om det förfinade söket. Motsatsen till att förfina ett sök är att expandera det, vilket är ett ovanligt, dock förekommande sökbeteende. Om våra besökare råkat söka för snävt så tar de antingen ett steg tillbaka och försöker genomföra söket igen fast med andra termer, eller så kan du erbjuda den möjligheten att i samband med det primärasökresultatet.

expand

Att hitta denna möjlighet på webbplatser är dock väldigt sällsynt. Oftast hittar man den funktionaliteten i samband med onlineordböcker eller biblioteksdatabaser, där det expanderade söket fungerar som en hierarki för att tydliggöra informationsstrukturen.

ordbok online

expanderbart sök

Ett alternativt sätt att jobba med exanderat sök, är genom att erbjuda besökarna listade termer inom närliggande samma kategori. På detta sätt erbjuds de ett urval av termer som garanterar träffar och som samtidigt är relaterat till det ursprungssök de ej fick träff på.

Expanded search

Summa summarum: Genom att erbjuda besökarna funktionalitet för att expandera söket, kan vi undvika besökarfrustration som uppstår genom att behöva genomföra ett helt nytt sök från början.

 

Sökbeteende – Del 2 av 6 | Det förfinade söket

När en besökare inte avviker från ett sök, så brukar hon i regel förfina det istället. Ett förfinat sök är det näst mest förekommande sökbeteendet. Initialt möts vi oftast av ett brett resultat, som ibland kan få användarna att drar sig tillbaka (avvika). Detta går givetvis att undvika med hjälp av olika knep. Antingen så kan man använda sig av förfiltrering, till exempel en bredare sökbox leder till att vi skriver flera sökord. Detta i sin tur smalnar av resultatet. Även en rik kontext leder till samma sökordsbeteende. Faktum är att de senaste åren har antalet sökord vi skickar in till sökmotorerna faktiskt ökat från 1-2 sökord i snitt till 2-3 i snitt per sök.

Förfinat sök

Förfiltrering har dock sina begränsnigar. När användarna inte har den övergripande bilden av webbplatsen kan det vara svårt för de att avgöra i det tidiga stadiet hur man skall filtrera sina sök. Det är inte förrän användarna får se hela sökresultatet som de kan börja fatta begrundade beslut.

För att underlätta för användarna att förfina resultat kan vi använda oss av en fasseterad navigation. Det betyder helt enkelt att vi ger användarna möjligheten att förfina innehållet med hjälp av olika kategorier. Genom att erbjuda besökarna olika kategorier gör vi det enklare för de att hitta det de är ute efter. Det är precis vad Artist Rising gör. De erbjuder besökarna möjligheten att förfina sökresultatet i efterhand för att öka chansen att snabbt hitta rätt. Genom att jobba med en fasseterad navigering så kan besökarna ,efter att de sökt på ordet “bar”, förfina sitt sök (illustration? fotografi? drinkbar? juicebar). De tillåts dessutom förfina resultatet ytterligare genom att söka inom det befintliga resultat som de redan fått.

Artist Rising

Genom att erbjuda besökarna olika sätt att förfina sökresultatet på, så ökar chansen att de faktiskt hittar det de letade efter. Speciellt viktigt blir det om du har innehåll av vitt skilda karaktärer som träffar på samma sökbegrepp.

Sökbeteende – Del 1 av 6 | Den avvikande besökaren

Alla sökningar på din webbplats kommer allt att sluta med ett avvik. Alltid, detta är ofrånkomligt. Den intressanta frågan är dock: Varför avviker besökaren? Hittade besökaren vad hon letade efter eller gav hon upp? Var det informationen eller gränssnittet som inte räckte till? För mycket, för lite, för långsamt? För att komma underfund med varför besökaren lämnar vår webbplats så kräver beteendet “Avvik”  en grundlig analys.Sökbeteende - quit

Skickar vi till exempel iväg besökaren till en sida utan resultat så kan det vara klokt att utveckla vårt gränssnitt. På bilden nedan ser ni hur Yale Universitet misslyckas med att meddela resultatet (i detta fall “Inget resultat funnet”). Länkar till populära sökningar och sidor som återfinns i foten hjälper för förmodligen vissa besökare att komma framåt men trots det så är landningssidan inte speciellt bra.

.Yale University

Kan vi dock hjälpa våra besökare att undvika att hamna på en resultatlös sida och istället erbjuda relevant material så börjar vi närma oss en lösning. Precis som bilden nedan visar så kommer du som besökare förmodligen ha svårt att hitta en tom resultatsida på Amazon. Lösningen som Amazon har använt sig av är att utesluta sökord som inte känns igen. Resonemanget går som så att det är bättre att träffa på ett sökord än inget alls.

Amazon

Alla sök slutar för eller senare med ett avvik. Genom att jobba med sökresultatet och säkerställa att besökarna får återkoppling samt tar höjd för stavfel kan vi guida besökarna framåt och se till att avviket blir positivt istället för ett uppgivet.

 Scroll to top