content marketing

Content Marketing: Dina kunder söker detta innehåll i dessa kanaler

Som bekant är så börjar ett köp långt innan kunden ens är medveten om vilken produkt eller tjänst som kan lösa dennes utmaningar. Beroende på vart i köpcykeln som kunden befinner sig så letar denna efter olika information i olika kanaler på webben. Det gör att du som som leverantör av en produkt eller tjänst måste veta vart i cykeln en kund befinner sig och därefter skapa rätt innehåll i rätt kanal för att kunna nå ut och påverka.

The content grid version två är en utmärkt infographic som på ett övergripande plan visualiserar vilken sorts information en köpare letar efter i de olika kanalerna och delarna av cykeln. Skriv ut och använd detta suveräna underlag och påbörja en content marketing strategi för att säkerställa att det till slut blir din webbplats kunderna kommer till för att påbörja (och förhoppningvis även avsluta) ett köp.

Enjoy!

The Content Grid v2

Vad exakt är innehållsmarknadsföring / content marketing?

Innehållsmarknadsföring eller content marketing är ett paraplybegrepp som inkluderar alla former av delning samt producering av innehåll. Syftet är att både nå och engagera kunder och konsumenter för att indirekt skapa försäljning. Hela idén bygger på att leverera högkvalitativt och attraktivt innehåll vilket konsumenter upplever tillräckligt värdefullt för att genomföra en vinstbringande handling. En rätt utförd innehållsmarknadsföring / content marketing bibehåller inte bara potentiella kunders fokus genom ökat engagemang, men ökar även på varumärkeslojaliteten. Den stora utmaningen som företag upplever med en innehållsstrategi är att just identifiera vad konsumenterna upplever som värdefullt då det upplevda värdet både är subjektivt och individuellt.

content-marketing-challenges

Insikten om vad en innehållsstrategi / content strategy kan ge har fått många företag att tänka om. Det material och den kunskap som tidigare vart hårt skyddad släpps nu fri till målgrupper och kunder med hopp om långsiktig vinst. Det finns även de företag som väljer att ta rollen som producenter och delar inte bara med sig av befintlig kunskap men skapar nytt material. Kunskapen distribueras bland annat som nyhetsbrev, mikrosidor, white papers, webinars och webcasts, podcasts, events, extranät med mer.

Det främsta syftet med informationsspridningen är sällan att direkt göra reklam för ens produkter och tjänster men snarare belysa den problematik som finns inom respektive bransch. Genom att angripa ämnet kan företagen samtidigt visa hur just dera kunskap kan lösa problemen. Undersökningar visar att genom att utbilda kunderna så vill företagen positionera sig som markandsledare och på så vis generera nya affärer.

content-curation-motivations

 Scroll to top