digitalt beteende

UX-myt #4: Designen ska va orginell

Många designers strävar efter att uppnå nya höjder i sin kreativitet och manifestera den i allt de producerar. Och inte är det konstigt med tanke på att kreativiteten är förmodligen en av de anledningar till varför de anställdes. En sak som vi dock alla måste ta till oss är att design behöver inte vara speciellt orginell för att den skall funka… snarare tvärtom.

De designlösningar som du vill uppnå finns förmodligen redan där ute, användartestade och färdiga att “låna” för eget bruk. Fördelen med att använda redan etablerade och testade element och lösningar är att dina besökare slipper lära sig ett nytt moment när de kommer i kontakt med din designlösning (ex. webbplats). Därmed kan de snabbare fokusera på den egentliga uppgiften, vilket leder till behagligare och mer kvalitativ upplevelse.

UX start button

Startknappens symbol är självklar, men hur hade det vart om alla använt sig av olika symboler?

Hur funkar den digisociala hjärnan?

Blir inte en bra sökträff på den rubriken. Men det var i alla fall rubriken på en presentation jag höll på Cybercoms frukostseminarium. Många i branschen pratar ofta om vad som skall göras men vi går sällan på djupet och undersöker varför funkar vi som vi gör och vilka betingade funktioner är det som driver oss framåt.

Vad jag presenterade var att vi människor är inte lika framför datorn (whuut?).  En stor påverkansfaktor är kulturen och när vi jobbar fram strategier är det ett absolut måste att ta i beaktning. Vi har helt olika uppfattningar och förmågor att hantera information i öst- och västvärlden. Klistrar in både presentationen (som kan laddas ner på Slideshare) och videon från föredraget.

 


 Scroll to top