Google

Så skapar du en grym sökfunktion på din webbplats

Söket! Lika hatat som älskat. Något som vi alla förmodligen kan komma överens om är att det ofta är en bortglömd men ack så kritiskt funktion på webbplatserna. Har du en innehållsrik webbplats eller en komplicerad struktur kan söket vara den funktion som avgör huruvida dina besökare hittar det de är ute efter eller inte. Idag så använder sig tyvärr många webbplatser av CMS:ens inbyggda standardfunktioner för sök och/eller Googles sökfunktionalitet för webbplatser. Inte så sällan blir resultatet undermåligt. Det konstiga med detta är webbplatsägarnas acceptans av detta, för ett bra sök är minst lika viktigt som en tydlig huvudnavigation, vilket ingen skulle vilja tumma på.

Krasst kan man dela upp söket i två olika komponenter, design och funktionalitet. En god design på söket inbjuder både till interaktion samt underlättar för besökarna att intuitivt hitta rätt. En god sökdesign bör även innehålla några element som underlättar för användarna att hitta sökboxen, till exempel ikoner etc.

Innan vi går in djupare på faktorerna gällande funktion så ska jag även lista ett par “förbud” gällande design av sökfunktionen:

 • Placera aldrig söket i botten av sidan. Bästa placering brukar generellt vara överst till höger.
 • Undvik “Avancerat sök”, ofta är detta bortkastat då avancerat sidan inte är särskilt genomarbetad.
 • Hitta lämplig storlek på sökboxen. Optimalt är att tre – fyra sökord syns.
 • Namnge sökknappen logiskt. “Sök” funkar mycket bättre än  “Go”.
 • Undvik att ha flera skrivfält i närheten av söket. Genom att para ihop ett registreringsformulär i samma kolumn som söket så förvirras du användarna.

När ni lyckats få koll på ovanstående rekommendationer gällande design så är det dags att tackla funktionaliteten. Många standardsök saknar oftast dessa funktioner vilket även gör att sökfunktionen förblir oanvänd då inget relevant resultat kommer upp.

Autokomplettering / Autoförslag
Vi har alla olika bakgrunder och erfarenheter vilket även gör att vi benämner saker och ting på olika sätt. Vår terminologi skiljer sig helt enkelt åt av en massa naturliga skäl. Genom att använda sig att automatiska förslag / kompletteringar hjälper vi användarna att snabbare hitta rätt innehåll genom att undvika felstavningar och föreslå nyckelord.

Autocomplete

Eftersökförslag / Relevanta kategorier
Ytterligare en smart funktion som bland annat Google använder sig av är förslagen användaren kan få upp efter ett genomfört sök. Ibland räcker vårt vokabulär helt enkelt inte till, eller så söker vi på ett väldigt brett område. Eftersöksförslag/relevanta kategorier hjälper användaren att hitta förslag på sökningar inom närliggande områden/kategorier för att leda de fram de i sitt sökande.

auto-search

Filter
Har du en hel del innehåll av skiljande karaktär så gör du klokt i att erbjuda dina läsare filter. Det förenklar för användarna att lättare kunna sortera innehållet efter det som de tycker är relevant. Akta dig dock för att överbelasta användarna med alltför många filter då för mycket frihet och variabler ofta kan leda till förvirring. Oftast räcker det med två – tre stycken filter.

Search Filters

Multinivå-sök
Den här funktionen passar riktigt bra till e-handelplatser då den tillgängliggör två olika sökgränssnitt på ett ställe. Användarna tillåts dels söka efter innehållet med hjälp av nyckelord, men de får dessutom välja vilken kategori de vill ska inom. Befinner sig en användare på en e-handelsplats vet denne ofta inom vilken kategori produkten befinner sig vilket underlättar att rätt produkt hittas.

Multilevel search

 

Ovanstående fyra funktioner kräver inte alltför många utvecklingstimmar. Resultatet ett fullfjädrat sök levererar förutom  användarglädje, är ett ökat antal konverteringar både gällande information såväl som köp. Har du en sökfunktion som du innerst inne vet är lite trött och utnött, då kan det vara dags att tänka om.   

Google – det “snälla” företaget

Tidigare idag mailade en f.d. klasskompis och numera mitt största fan lite tankar om hur Google bokstavligt talat håller på att ta över allt. Det finns faktiskt till och de som tror att Google är internet, men så är det givetvis inte. Lite lustigt är det trots allt. Företaget lever efter mottot “Don’t be evil”, men för att nå toppen, som de har gjort, måste man inte kliva över några lik på vägen (R.I.P. AltaVista, WebCrawler etc…)?

Google har säkerligen en hel del orent mjöl i påsen, precis som alla andra som på ett eller annat sätt driver ett imperium. Fördelen Google dock har är att de enklare kan gömma saker på webben. De är ju trots allt internet, eller..?

Här kommer en gammal klassiker. Enjoy!

Skapa SEO-rankingrapport med Google Analytics | Del 2 av 3

Wilkommen! Detta är den andra delen av tre där jag beskriver hur du kan ta fram SEO-rankingrapporter med hjälp av Google Analytics. Som jag skrivit tidigare så finns det en hel del fördelar med varför du ska göra detta i Google Analytics och inget externt verktyg. Förutom att du sparar en del pengar så kommer du även att kunna se vilken position din webbplats faktiskt fick på Google. Del nummer ett fångade upp trafik från Googles “gamla” sök, men som ni kanske har märkt så har söket ändrats markant i och med Google Instant.

Det gamla söket hade URL:ar som inte gav vidare mycket information:

http://www.google.com/search?hl=en&q=flowers&btnG=Google+Search

Med den nya ändringen så har URL-strukturen ändrats och vi får reda på mycket mer om resultatet:

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=7&url=http://www.example.com/mypage.htm&ei=0SjdSa-1N5O8M_qW8dQN&rct=j&q=flowers&usg=AFQjCNHJXSUh7Vw7oubPaO3tZOzz-F-u_w&sig2=X8uCFh6IoPtnwmvGMULQfw

I denna del ska vi gå igenom hur du kan skapa rankingrapporter som kan fånga upp informationen i de nya URL:arna. Ju mer Google rullar ut dessa kommer även de gamla URL:arna att upphöra och den rapport vi skapade kommer inte att kunna nyttjas för att se trafiken från Google (men kommer fortfarande att fungera för Bing och Yahoo). Låt oss komma igång med steg för steg instruktionerna:

 1. Skapa en ny profil för denna lösning och välj valfritt namn. Om du inte vet hur man skapar ett filter så hittar du en beskrivning i del ett av denna serie.
 2. Skapa ett nytt filter i den nya profilen. Detta filter sållar bort all annan trafik än den organiska (även denna beskrivning finner du i del ett)
 3. Nu kan vi börja fokusera på det nya! I och med att Google rullar ut de nya URL:arna över en längre tid så betyder det att du kommer att få en hel del besökare som kommer från de gamla URL:arna.som inte innehåller någon data. Dessa behöver filtreras ut. Skapa ett nytt filter med följande inställningar och välj spara.
  updated-google-organic
 4. Nu ska du skapa ett filter som identifierar vilket position på Google du hamnar på. Du får alltså med denna profil reda på den exakta positionen och inte bara vilken sida din webbpalts hamnade på. Skapa följande filter och välj därefter spara.
  google-ranking
 5. Lägg nu alla filter i rätt ordning enligt bilden nedan (eller stegen ovan).
  Assign order GA

Klart! Skapade du profilen i del ett så kan du återanvända några av de filter som behövdes till denna profil. Det tar cirka 24 timmar innan den det hela vaknar till liv. Nu kommer du kunna se exakt vilket position du hamnar på vilket tillåter dig att ta mer kvalificerade beslut om vilka ord du faktiskt bör satsa på att optimera. Lycka till.

Så registrerar du flera Twitterkonton på samma mailadress

Att skapa flertalet Twitterkonton till ditt företag eller till dig själv kan ha sina fördelar, speciellt om du behöver testa funktionalitet. Men att behöva skapa och hålla reda på flertalet e-postkonton är inte bara omständigt men även tidskrävande. Genom att använda sig av Gmail och ett litet knep så blir det möjligt att registrera flera Twitterkonton på en och samma adress. Så här gör du:

 1. Öppna ett Gmail-konto.
 2. När du väl har registrerat ditt konto så lägger du till “+valfritt” efter namnet men före @-tecknet. Har du till exempel adressen adam@gmail.com så registrerar du Twitterkonto 1 på adam@gmail.com, Twitterkonto 2 på adam+1@gmail.com, Twitterkonto 3 på adam+2@gmail.com och så vidare..

All korrespondens ifrån de olika Twitterkonton kommer att hamna i samma låda, adam@gmail.com. Svårare än så är det inte.

När SEO skadar ditt företag

SEO har ju vart på tapeten bra många år nu och är, minst sagt, en hygienfaktor gällande webbplatser och strategier idag. Men ska allt verkligen sökoptimeras på webbplatsen eller finns det en mening med att faktiskt blockera visst innehåll från sökmotorerna?

Jag jobbade med ett företag vars främsta syfte var att handlägga handlingar för att tillhandahålla utbetalningar till sina medlemmar. En a-kassa. Handlingarnas komplexa natur orsakade långa handläggningstider (vilket heller inte förbättrades vid avbrott då t.ex. telefonen ringde).

Efter antalet kundintervjuer kom vi kom bland annat fram till följande:

 • De flesta vet inte vilken a-kassa de är med i (de flesta tror att det bara finns en a-kassa när det i själva verket finns 32 stycken i Sverige)
 • Många ringer den a-kassa som slår högst på Google
 • Otydlig information leder till att medlemmen kontaktar a-kassan
 • De ringer ytterligare några gånger medan de väntar på utbetalning, omedvetna om att varje samtal fördröjer ledtiden
 • När de fått utslaget/utbetalningen och är missnöjda med beslut/summa så ringer de ytterligare en gång till

De sista tre punkterna kan enkelt lösas genom att jobba mer transparent och kategorisera innehållet tydligare. vad ska man göra med alla dem som kontaktar felaktig a-kassa?

En lösning som prövades var att highlighta en text bredvid kontaktinformationen som tydliggjorde mångfalden av a-kassor i hopp om att besökarna istället skulle ringa Kassornas Samorganisation. Resultatet uteblev.

Nästa approach blev istället att hindra sökmotorerna från komma åt de delar av innehållet som ansågs vara generella och endast det varumärkesrelaterade innehållet gjorde tillgängligt.  När effekten väl slog igenom i Google märktes en drastisk sänkning av antalet “felsamtal” vilket frigjorde tid för handläggarna vilket i sin tur ledde till minskade handläggningstider.

Så bör allt innehåll sökoptimeras?

Nej. Driver ni ett företag inom en bransch där er målgrupp inte vet huruvida de är kunder hos er eller en konkurrent eller om ökad synlighet leder till ökade kostnader (utan intäkter) bör ni tänka om gällande er SEO-strategi.

Så spårar du sökord från Googles bildsök

Googles bildsök lämnar vanligtvis en refererande URL som är svårtolkad. Eftersom Google Analytics inte kan tolka URL:en korrekt så får du heller inte reda på vilka nyckelord dina besökare använde just för att hitta till din webbplats via bildsöket.

Det betyder alltså att du teoretiskt förlorar en hel del trafik på att inte sökoptimera din webbplats (bilder så väl som sidor) baserat på de utelämnade sökorden. Kan detta lösas?

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://media.linkedin.com/mpr/mpr/shrink_80_80/p/2/000/06f/096/2c7b090.jpg&
imgrefurl=http://www.linkedin.com/pub/dir/Adam/Hassan&usg=__p1d2wufb27OMzE9QR-MOgZN5juo=&h=80&w=80&sz=3&hl=sv&start=0&sig2=zyfof_3EAPc5wslYIPFQ1Q&zoom=
1&tbnid=t-NQeoikbwYBOM:&tbnh=73&tbnw=73&ei=6TxTdOFPNCKswbWtYXUBw&
prev=/images%3Fq%3Dadam%2Bhassan%26hl%3Dsv%26biw%3D1384%26bih%3D752%
26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=267&vpy=253&dur=950&hovh=73&
hovw=73&tx=98&ty=33&oei=3zx-TfnIJsTZtAb7ronpBg&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:0

Googles URL från  bildsöket, crystal clear!

Ja men självklart  finns det lösningar för att kunna få ut de sökord användarna brukade i bildsöket. Lägg till följande rader Javascript under din Google Analytics kod och det är klart!

<script type="text/javascript" charset="utf-8"
varpageTracker = _gat._getTracker("YOUR TRACKER ID");
varrefferer = document.referrer;
if(refferer.search(/images.google/) != -1 && refferer.search(/prev/) != -1) {
varregex = newRegExp("images.google.([^\/]+).*&prev=([^&]+)");
varmatch = regex.exec(refferer);
pageTracker._setReferrerOverride("http://images.google."+ match[1] + unescape(match[2]));
}
pageTracker._trackPageview();
</script>

 

Stora guiden till online marketing

Vi vill träffa högst upp på Google, hålla en relation med våra kunder med hjälp av månatliga nyhetsbrev, influera användare på Twitter, fånga publiken på Facebook OCH dessutom publicera 3 blogginlägg i veckan!

Krävande kunder? Här kommer en liten infografisk skiss på alla områden du bör tänka på inom online marketing.

Skiss skapad av Unbounce.

Varför WPO?

Hur många gånger har du struntat att låta en sida ladda färdigt eller hoppade att köpa den där produkten mitt i köpflödet? Hur många av dina besökare har lämnat din sida för att den laddat för långsamt? Vi alla avskyr långsamma webbplatser.

Så vad är WPO?
Det står för Web Performance Optimization och innebär precis som det låter, att optimera webbplatsens prestanda. WPO är vad SEO var för många år sen. Inte många var medvetna om det men de som var blev väldigt framgångsrika på nätet och kunde skörda fina intäkter tack vare sökmotorerna.

Genom att börja jobba med och implementera WPO kommer du att märka (minst) tre förbättringar med din webbplats:

 1. Ökad trafik. Ju snabbare webbplats desto bättre upplevelse för användaren vilket i sin tur leder till flera återbesök. Även Google annonserade att webbplatsens prestanda är en parameter i deras algoritm, vilket då även innebär påverkad SEO.
 2. Ökade intäkter. Dina användare kommer att stanna längre på din webbplats och framför allt hinna utföra fler aktiviteter. Den förväntade laddningstiden för en e-handelsplats är cirka 2-3 sekunder. Allt över det uppfattas som långsamt medan en snabbare laddningstid ger en behagligare upplevelse.
 3. Reducerade driftskostnader. WPO använder sig av tekniker för att sänka antalet anrop samt minska belastningen av bandbredden.Genom att sänka antalet anrop kan vi minska CPU-belastningen men även öka skalbarheten

Allt det här låter ju jättebra men finns det några konkreta case eller siffror på påståendena ovanför? Ja men självklart finns det.  Steve Souders, WPO-expert på Google har presenterat följande case:

 • Amazon: 100 ms fördröjning orsakade en 1% nedgång i intäkter
 • Google: 400 ms fördröjning orsakade en 0.59% minskning i sökförfrågningar per användare
 • Yahoo!: 400 ms fördröjning orsakade en 5-9% minskning i trafik
 • Bing: 2 sekunders fördröjning orsakade en 4.3% nedgång i intäkter per användare
 • Mozilla förbättrade deras nedladdningssida med 2,2 sekunder och ökade antalet nedladdningar med 15.4%
 • Google Maps reducerade filvolymen med 30% och and fick 30% fler kartförfrågningar
 • Netflix aktiverade gzip på sina servrar och med den enkla förändringen blev deras webbplats 13-25% snabbare och de lyckades dessutom spara in på 50% av trafikvolymen!
 • Shopzilla minskade laddningstiden från 7 till 2 sekunder och ökade antalet konverteringar med 7-12%.Dessutom fick de en 25-procentig ökning av sidförfrågningar samtidigt som de kunde pensionera 50% av sin serverpark och reducera kostanderna.

Trevligt! Hur går man då tillväga? Det finns det ett antal tjänster som kan mäta upp och hjälpa dig med detta, t.ex. Keynote, men det är relativt enkelt att mäta det själv och genomföra åtgärder baserat på resultatet. Du kan antingen ladda ner Firebug och tillägget Page Speed som analyserar och generar en lista på vad du bör förbättra. Eller så kan du vänta till senare i veckan då jag gör ett nytt inlägg över hur du kan använda dig av Google Analytics till detta.

 

 Scroll to top