in-memory cookie

Kakparty del 2 – Persistent cookie, den ihärdiga

En persistent (ihärdig) cookie håller längre än vad en session cookie gör. Om en persistent cookie till exempel har en max ålder satt till ett år så kommer all information som sparas i cookien att skickas tillbaka till servern varje gång användaren återvänder. Detta kan utnyttjas för att spara information om användarens vanor och beteenden på webbplatsen eller hur denne hittade dit från början etc… Av denna anledning så kallas även persistent cookies även för tracking cookies eller in-memory cookies.

 Scroll to top