Kön

Statistik: Hur ser Facebook-penetrationen ut i Sverige?

De senaste åren har en massmigrering skett från övriga internet till Facebook. Allt från externa webbplatserna till intranäten och sociala hubbarna har funnit sin plats i detta lilla krypin. Men hur många svenskar vistas egentligen på Facebook och vilken demografi har de?

Social Bakers har tagit fram lite siffror kring svensken och Facebook.

Antalet svenskar på Facebook: 4 230 360
Sverige i världen på Facebook: 27
Penetration bland svenskar: 46.62%
Penetration bland svenskar online: 50.37%

Nästan hälften av Sveriges befolkning befinner sig på Facebook och vi är med andra ord det 27:e största landet som är närvarande på Facebook.

Hur gamla är de svenska Facebookanvändarna då?

Facebook Swedish User Age

Som det framgår av pajen ovanför så är den största användargruppen på Facebook mellan 18-24 samt 25-34 år. De utgör tillsammans 51% av svenskarna på Facebook, det vill säga nästan 2,1 miljoner användare. Gruppen 55+ som det ryktas om växer snabbast på Facebook utgör alltså en väldigt liten del av den totala användarbasen.

Är det män eller kvinnor som använder Facebook?

Facebook Gender

Kvinnor.

Vilken är den snabbast växande åldergruppen bland oss svenskar?

Facebook

Den snabbast växande åldergruppen bland svenskar på Facebook är de som befinner sig mellan åldrarna 25-34 år. De ökar i snitt med 25 000 användare i månaden. Förvånansvärt nog är den minst ökande gruppen på Facebook ynglingar i åldern 13-15 – det kan kanske ha med att göra att de redan finns där?

Avslutande tankar
Säkerligen så förekommer det smärre felmarginaler i statistiken, men pajerna och diagrammen ovan bör i alla fall ge en god överblick på det läget just nu. Det kanske inte är en idé att försöka nå äldre målgrupper via Facebook riktigt än. Vänta hellre tills 70-talisterna växt till sig ;-)

 

 


 Scroll to top