kultur

Hur skiljer sig verbal kontra icke verbal kommunikation åt?

Kommunikation kan delas upp på ett antal olika sätt, men talar man om kultur så kan den främst delas upp i två olika läger. Den verbala och den icke verbala.Medan västerländningar tenderar till att vara mer verbala så har folket i öst ett mer icke verbalt tillvägagångssätt. Hur skiljer sig då verbal kontra icke verbal kommuniktion åt?

Jo, verbala personer uttrycker sig mer direkt. De säger vad de tänker och skräddar inte om orden. Om en chef till exempel är missnöjd med vad en anställd presterat kan denne säga: “Du detta var inte så bra, gör om, gör rätt”. Det verbala tillvägagångssättet lämnar inte över mycket för fri tolkning.

En icke verbal person däremot uttrycker ofta väldigt indirekt. Skulle en icke verbal chef vara i samma sits som ovan skulle denna istället  säga: “Jag respekterar din förmåga, tyvärr räckte den inte till hela vägen”. Det blir alltså mottagarens ansvar att tolka vad denne bär göra med informationen. Till sin hjälp har mottagaren kontexten. Genom att se vilken situation de befinner sig i, vilken roll avsändaren av budskapet har, genom mimik och kroppsspråk så försöker mottagaren att tolka vad som precis sagts. Kommer båda personerna från samma kultur blir detta givetvis inga problem, men möts två personer från olika kulturer så uppstår både missförstånd och genans.

Att veta detta när man göra affärer i en annan kultur är nog så viktigt, men hur kan detta då manifestera sig på webben?

Pizza Hut JP

Inom icke verbala kulturer försöker man kompensera det indirekta budskapet med hjälp av kontexten. Detta visar sig även väldigt tydligt inom icke verbal design. På Pizza Huts webbplats i Japan vill man undvika att skriva besökarna på näsan med direkta budskap och därför kompenserar man upp innehållet med en rik kontext. Kontexten på webbplatsen består, precis som i detta fall, ofta av bilder, animationer och en hel del färger. Syftet är att designen skall kompensera det som inte kan sägas digital och som mottagarna missar genom ett digitalt möte istället för ett fysiskt. Värt att notera kan vara att webbplatsen endast har en säljingång. Anledningen till detta är att Pizza Hut inte vill vara för plumpa i sitt säljande. Verabal design har en helt annan approach gällande detta vilket vi kommer att se nedan.

Pizza Hut

Verbal design är mycket mer direkt på. Som verbala mottagare är vi mycket mer fokuserade på huvudobjektet och det direkta budskapet. På Pizza Huts sida i USA finner vi ett huvudfokus på ett konkret erbjudande som kompletteras med en bild på aktuell produkt. I och med att verbal design är så mycket mer produktfokuserad så vill användarna snabbt veta vad som krävs av de. Detta kräver även tydligare köpingångar och större innehållsprioritering. Den verbala designen har mycket färre element på sidan då kontexten inte alls blir lika viktig.

Innan du börjar med att ta fram skisser och design, försök att ta reda på hur pass verbal kontra icke verbal din målgrupp är. Det är avgörande huruvida du skall satsa på ett enkel och direkt budskap eller jobba mer med kontexten.

Hur funkar den digisociala hjärnan?

Blir inte en bra sökträff på den rubriken. Men det var i alla fall rubriken på en presentation jag höll på Cybercoms frukostseminarium. Många i branschen pratar ofta om vad som skall göras men vi går sällan på djupet och undersöker varför funkar vi som vi gör och vilka betingade funktioner är det som driver oss framåt.

Vad jag presenterade var att vi människor är inte lika framför datorn (whuut?).  En stor påverkansfaktor är kulturen och när vi jobbar fram strategier är det ett absolut måste att ta i beaktning. Vi har helt olika uppfattningar och förmågor att hantera information i öst- och västvärlden. Klistrar in både presentationen (som kan laddas ner på Slideshare) och videon från föredraget.

 


 Scroll to top