SEO-strategi

Vad en domänstrategi kan göra för din SEO

Vi alla vet vid det här laget hur pass viktigt SEO är och vilka skillnader det kan göra. Förutom innehållet på själva webbplatsen så spelar ju en hel del andra faktorer in som avgör hur pass bra träffbilden faktiskt blir. En av de sakerna som kan göra en väldigt stor skillnad är hur du hanterar dina olika domäner.

Det handlar inte bara om vad din domän har för namn men framför allt hur du jobbar med floran av domännamn som köpts upp under åren. Som exempel kan nämnas trenden med att skapa ensamstående kampanjsidor som lever ett kort tag och sedan släcks ned. Det blir ett otroligt slöseri på bra sökstyrka.

Hur ska man tänka då?

En ordentlig domänstrategi bygger sökstyrka. De flesta företagen idag fokuserar i största mån på att bygga så mycket styrka som möjligt till deras kärndomän (www.dittforetag.se). Om du då hanterar till exempel tolv olika och separata domäner med verksamhet inom samma område / ämne så kommer styrkan att fördelas över dessa tolv.

För att illustrera ovanstående problem så tänkte jag dra ett kort exempel. Låt oss säga att du har tolv olika domäner som alla fokuserar på ett och samma område, det kan vara din huvuddomän, samt några underdomäner för en nisch inom ditt företag samt några kampanjdomäner. Varje domän har cirka 5 000 sidor indexerade i sökmotorerna och varje domän har även 5 000 inkommande länkar. Utspritt på alla de olika domänerna blir sökstyrkan relativt låg. Släcker man dessutom ner en av sidorna så förlorar man all sökstyrka helt och hållet (om du inte räddar upp den med 301 redirects).

Föreställ dig nu istället att du kombinerar alla dessa domäner, kategoriserar och strukturerar de i underkategorier. Du skulle då ha 60 000 indexerade sidor och 60 000 inkommande länkar för en enda domän. Det blir då genast enklare att bygga mer styrka med endast en domän att fokusera på. Allt innehåll och alla länkar hamnar även under samma tak vilket leder till en markant bättre träffbild på sökmotorerna.

domain-strength

När SEO skadar ditt företag

SEO har ju vart på tapeten bra många år nu och är, minst sagt, en hygienfaktor gällande webbplatser och strategier idag. Men ska allt verkligen sökoptimeras på webbplatsen eller finns det en mening med att faktiskt blockera visst innehåll från sökmotorerna?

Jag jobbade med ett företag vars främsta syfte var att handlägga handlingar för att tillhandahålla utbetalningar till sina medlemmar. En a-kassa. Handlingarnas komplexa natur orsakade långa handläggningstider (vilket heller inte förbättrades vid avbrott då t.ex. telefonen ringde).

Efter antalet kundintervjuer kom vi kom bland annat fram till följande:

  • De flesta vet inte vilken a-kassa de är med i (de flesta tror att det bara finns en a-kassa när det i själva verket finns 32 stycken i Sverige)
  • Många ringer den a-kassa som slår högst på Google
  • Otydlig information leder till att medlemmen kontaktar a-kassan
  • De ringer ytterligare några gånger medan de väntar på utbetalning, omedvetna om att varje samtal fördröjer ledtiden
  • När de fått utslaget/utbetalningen och är missnöjda med beslut/summa så ringer de ytterligare en gång till

De sista tre punkterna kan enkelt lösas genom att jobba mer transparent och kategorisera innehållet tydligare. vad ska man göra med alla dem som kontaktar felaktig a-kassa?

En lösning som prövades var att highlighta en text bredvid kontaktinformationen som tydliggjorde mångfalden av a-kassor i hopp om att besökarna istället skulle ringa Kassornas Samorganisation. Resultatet uteblev.

Nästa approach blev istället att hindra sökmotorerna från komma åt de delar av innehållet som ansågs vara generella och endast det varumärkesrelaterade innehållet gjorde tillgängligt.  När effekten väl slog igenom i Google märktes en drastisk sänkning av antalet “felsamtal” vilket frigjorde tid för handläggarna vilket i sin tur ledde till minskade handläggningstider.

Så bör allt innehåll sökoptimeras?

Nej. Driver ni ett företag inom en bransch där er målgrupp inte vet huruvida de är kunder hos er eller en konkurrent eller om ökad synlighet leder till ökade kostnader (utan intäkter) bör ni tänka om gällande er SEO-strategi.

 Scroll to top