sökbeteende

Sökbeteende – Del 2 av 6 | Det förfinade söket

När en besökare inte avviker från ett sök, så brukar hon i regel förfina det istället. Ett förfinat sök är det näst mest förekommande sökbeteendet. Initialt möts vi oftast av ett brett resultat, som ibland kan få användarna att drar sig tillbaka (avvika). Detta går givetvis att undvika med hjälp av olika knep. Antingen så kan man använda sig av förfiltrering, till exempel en bredare sökbox leder till att vi skriver flera sökord. Detta i sin tur smalnar av resultatet. Även en rik kontext leder till samma sökordsbeteende. Faktum är att de senaste åren har antalet sökord vi skickar in till sökmotorerna faktiskt ökat från 1-2 sökord i snitt till 2-3 i snitt per sök.

Förfinat sök

Förfiltrering har dock sina begränsnigar. När användarna inte har den övergripande bilden av webbplatsen kan det vara svårt för de att avgöra i det tidiga stadiet hur man skall filtrera sina sök. Det är inte förrän användarna får se hela sökresultatet som de kan börja fatta begrundade beslut.

För att underlätta för användarna att förfina resultat kan vi använda oss av en fasseterad navigation. Det betyder helt enkelt att vi ger användarna möjligheten att förfina innehållet med hjälp av olika kategorier. Genom att erbjuda besökarna olika kategorier gör vi det enklare för de att hitta det de är ute efter. Det är precis vad Artist Rising gör. De erbjuder besökarna möjligheten att förfina sökresultatet i efterhand för att öka chansen att snabbt hitta rätt. Genom att jobba med en fasseterad navigering så kan besökarna ,efter att de sökt på ordet “bar”, förfina sitt sök (illustration? fotografi? drinkbar? juicebar). De tillåts dessutom förfina resultatet ytterligare genom att söka inom det befintliga resultat som de redan fått.

Artist Rising

Genom att erbjuda besökarna olika sätt att förfina sökresultatet på, så ökar chansen att de faktiskt hittar det de letade efter. Speciellt viktigt blir det om du har innehåll av vitt skilda karaktärer som träffar på samma sökbegrepp.

Sökbeteende – Del 1 av 6 | Den avvikande besökaren

Alla sökningar på din webbplats kommer allt att sluta med ett avvik. Alltid, detta är ofrånkomligt. Den intressanta frågan är dock: Varför avviker besökaren? Hittade besökaren vad hon letade efter eller gav hon upp? Var det informationen eller gränssnittet som inte räckte till? För mycket, för lite, för långsamt? För att komma underfund med varför besökaren lämnar vår webbplats så kräver beteendet “Avvik”  en grundlig analys.Sökbeteende - quit

Skickar vi till exempel iväg besökaren till en sida utan resultat så kan det vara klokt att utveckla vårt gränssnitt. På bilden nedan ser ni hur Yale Universitet misslyckas med att meddela resultatet (i detta fall “Inget resultat funnet”). Länkar till populära sökningar och sidor som återfinns i foten hjälper för förmodligen vissa besökare att komma framåt men trots det så är landningssidan inte speciellt bra.

.Yale University

Kan vi dock hjälpa våra besökare att undvika att hamna på en resultatlös sida och istället erbjuda relevant material så börjar vi närma oss en lösning. Precis som bilden nedan visar så kommer du som besökare förmodligen ha svårt att hitta en tom resultatsida på Amazon. Lösningen som Amazon har använt sig av är att utesluta sökord som inte känns igen. Resonemanget går som så att det är bättre att träffa på ett sökord än inget alls.

Amazon

Alla sök slutar för eller senare med ett avvik. Genom att jobba med sökresultatet och säkerställa att besökarna får återkoppling samt tar höjd för stavfel kan vi guida besökarna framåt och se till att avviket blir positivt istället för ett uppgivet.

Så skapar du en grym sökfunktion på din webbplats

Söket! Lika hatat som älskat. Något som vi alla förmodligen kan komma överens om är att det ofta är en bortglömd men ack så kritiskt funktion på webbplatserna. Har du en innehållsrik webbplats eller en komplicerad struktur kan söket vara den funktion som avgör huruvida dina besökare hittar det de är ute efter eller inte. Idag så använder sig tyvärr många webbplatser av CMS:ens inbyggda standardfunktioner för sök och/eller Googles sökfunktionalitet för webbplatser. Inte så sällan blir resultatet undermåligt. Det konstiga med detta är webbplatsägarnas acceptans av detta, för ett bra sök är minst lika viktigt som en tydlig huvudnavigation, vilket ingen skulle vilja tumma på.

Krasst kan man dela upp söket i två olika komponenter, design och funktionalitet. En god design på söket inbjuder både till interaktion samt underlättar för besökarna att intuitivt hitta rätt. En god sökdesign bör även innehålla några element som underlättar för användarna att hitta sökboxen, till exempel ikoner etc.

Innan vi går in djupare på faktorerna gällande funktion så ska jag även lista ett par “förbud” gällande design av sökfunktionen:

  • Placera aldrig söket i botten av sidan. Bästa placering brukar generellt vara överst till höger.
  • Undvik “Avancerat sök”, ofta är detta bortkastat då avancerat sidan inte är särskilt genomarbetad.
  • Hitta lämplig storlek på sökboxen. Optimalt är att tre – fyra sökord syns.
  • Namnge sökknappen logiskt. “Sök” funkar mycket bättre än  “Go”.
  • Undvik att ha flera skrivfält i närheten av söket. Genom att para ihop ett registreringsformulär i samma kolumn som söket så förvirras du användarna.

När ni lyckats få koll på ovanstående rekommendationer gällande design så är det dags att tackla funktionaliteten. Många standardsök saknar oftast dessa funktioner vilket även gör att sökfunktionen förblir oanvänd då inget relevant resultat kommer upp.

Autokomplettering / Autoförslag
Vi har alla olika bakgrunder och erfarenheter vilket även gör att vi benämner saker och ting på olika sätt. Vår terminologi skiljer sig helt enkelt åt av en massa naturliga skäl. Genom att använda sig att automatiska förslag / kompletteringar hjälper vi användarna att snabbare hitta rätt innehåll genom att undvika felstavningar och föreslå nyckelord.

Autocomplete

Eftersökförslag / Relevanta kategorier
Ytterligare en smart funktion som bland annat Google använder sig av är förslagen användaren kan få upp efter ett genomfört sök. Ibland räcker vårt vokabulär helt enkelt inte till, eller så söker vi på ett väldigt brett område. Eftersöksförslag/relevanta kategorier hjälper användaren att hitta förslag på sökningar inom närliggande områden/kategorier för att leda de fram de i sitt sökande.

auto-search

Filter
Har du en hel del innehåll av skiljande karaktär så gör du klokt i att erbjuda dina läsare filter. Det förenklar för användarna att lättare kunna sortera innehållet efter det som de tycker är relevant. Akta dig dock för att överbelasta användarna med alltför många filter då för mycket frihet och variabler ofta kan leda till förvirring. Oftast räcker det med två – tre stycken filter.

Search Filters

Multinivå-sök
Den här funktionen passar riktigt bra till e-handelplatser då den tillgängliggör två olika sökgränssnitt på ett ställe. Användarna tillåts dels söka efter innehållet med hjälp av nyckelord, men de får dessutom välja vilken kategori de vill ska inom. Befinner sig en användare på en e-handelsplats vet denne ofta inom vilken kategori produkten befinner sig vilket underlättar att rätt produkt hittas.

Multilevel search

 

Ovanstående fyra funktioner kräver inte alltför många utvecklingstimmar. Resultatet ett fullfjädrat sök levererar förutom  användarglädje, är ett ökat antal konverteringar både gällande information såväl som köp. Har du en sökfunktion som du innerst inne vet är lite trött och utnött, då kan det vara dags att tänka om.   

 Scroll to top