sökmotorer

Google – det “snälla” företaget

Tidigare idag mailade en f.d. klasskompis och numera mitt största fan lite tankar om hur Google bokstavligt talat håller på att ta över allt. Det finns faktiskt till och de som tror att Google är internet, men så är det givetvis inte. Lite lustigt är det trots allt. Företaget lever efter mottot “Don’t be evil”, men för att nå toppen, som de har gjort, måste man inte kliva över några lik på vägen (R.I.P. AltaVista, WebCrawler etc…)?

Google har säkerligen en hel del orent mjöl i påsen, precis som alla andra som på ett eller annat sätt driver ett imperium. Fördelen Google dock har är att de enklare kan gömma saker på webben. De är ju trots allt internet, eller..?

Här kommer en gammal klassiker. Enjoy!

När SEO skadar ditt företag

SEO har ju vart på tapeten bra många år nu och är, minst sagt, en hygienfaktor gällande webbplatser och strategier idag. Men ska allt verkligen sökoptimeras på webbplatsen eller finns det en mening med att faktiskt blockera visst innehåll från sökmotorerna?

Jag jobbade med ett företag vars främsta syfte var att handlägga handlingar för att tillhandahålla utbetalningar till sina medlemmar. En a-kassa. Handlingarnas komplexa natur orsakade långa handläggningstider (vilket heller inte förbättrades vid avbrott då t.ex. telefonen ringde).

Efter antalet kundintervjuer kom vi kom bland annat fram till följande:

  • De flesta vet inte vilken a-kassa de är med i (de flesta tror att det bara finns en a-kassa när det i själva verket finns 32 stycken i Sverige)
  • Många ringer den a-kassa som slår högst på Google
  • Otydlig information leder till att medlemmen kontaktar a-kassan
  • De ringer ytterligare några gånger medan de väntar på utbetalning, omedvetna om att varje samtal fördröjer ledtiden
  • När de fått utslaget/utbetalningen och är missnöjda med beslut/summa så ringer de ytterligare en gång till

De sista tre punkterna kan enkelt lösas genom att jobba mer transparent och kategorisera innehållet tydligare. vad ska man göra med alla dem som kontaktar felaktig a-kassa?

En lösning som prövades var att highlighta en text bredvid kontaktinformationen som tydliggjorde mångfalden av a-kassor i hopp om att besökarna istället skulle ringa Kassornas Samorganisation. Resultatet uteblev.

Nästa approach blev istället att hindra sökmotorerna från komma åt de delar av innehållet som ansågs vara generella och endast det varumärkesrelaterade innehållet gjorde tillgängligt.  När effekten väl slog igenom i Google märktes en drastisk sänkning av antalet “felsamtal” vilket frigjorde tid för handläggarna vilket i sin tur ledde till minskade handläggningstider.

Så bör allt innehåll sökoptimeras?

Nej. Driver ni ett företag inom en bransch där er målgrupp inte vet huruvida de är kunder hos er eller en konkurrent eller om ökad synlighet leder till ökade kostnader (utan intäkter) bör ni tänka om gällande er SEO-strategi.

 Scroll to top