TED

Daniel Wolpert om den egentliga anledningen till hjärnan

Daniel Wolpert är en hjärnforskare som i detta TED-inslag förklarar den egentliga anledningen till varför vi har en hjärna. I grund och botten handlar allt om rörelse. Hjärnan finns endast till för att vi skall kunna röra på oss och med rörelse menas alla rörelser från topp till tå inklusive våra talrörelser. Våra drömmar, minnen och har andra sinnen tjänar endast till att förbereda oss inför framtida rörelser. Vi människor är med andra ord som en enda stor statistik bank som plockar upp information som vi stöter på i det vardagliga livet för att i senare skeden kunna räkna ut hur vi skall röra oss. Som bevis på allt detta berättas det om djuret som kallas för sjöpung (SANT!) som i samma stund den bosätter sig på en sten börjar äta upp sin egen hjärna.

Vad det upplevda värdet kan tillföra

Reklam är fantastiskt! Det tillför inte bara värden till en produkt eller tjänst men kan ändra hela vår uppfattning och tolkning av verkligheten. Detta är precis vad herr Rory Sutherland tar upp i sin föreläsning, som han höll på Ted år 2009. Det upplevda värdet av en något kan vara minst lika bra om inte mycket bättre än det faktiska värdet. Genom att veta detta kan vi börja ändra folks fundamentala syn, inte bara på produkter och tjänster men på livet.

 Scroll to top