ux

Dark patterns: Gränssnitt designade för att lura

I normala fall när man tänker på dålig design så föreställer jag mig att det härstammar från okunskap, lathet eller andra allmänna misstag. Dålig design som orsakas de orsakerna kallas även för designantimönster.

Dark Patterns

Men all “dålig” design härstammar givetvis inte från misstag och klumpigheter och när det görs fullt medvetet så kallas det för “Dark patterns”. Det som skiljer “Dark patterns” åt från designantimönster är att designen är noggrant utformad med insikten om människors psykologi och beteenden. När företag använder sig av “Dark patterns” har de definitivt inte användarnas önskemål i åtanke utan vill få dig att utföra en handling som mestadels gynnar de själva, se bilden ovan.

View another webinar from Harry Brignull

UX-myt #4: Designen ska va orginell

Många designers strävar efter att uppnå nya höjder i sin kreativitet och manifestera den i allt de producerar. Och inte är det konstigt med tanke på att kreativiteten är förmodligen en av de anledningar till varför de anställdes. En sak som vi dock alla måste ta till oss är att design behöver inte vara speciellt orginell för att den skall funka… snarare tvärtom.

De designlösningar som du vill uppnå finns förmodligen redan där ute, användartestade och färdiga att “låna” för eget bruk. Fördelen med att använda redan etablerade och testade element och lösningar är att dina besökare slipper lära sig ett nytt moment när de kommer i kontakt med din designlösning (ex. webbplats). Därmed kan de snabbare fokusera på den egentliga uppgiften, vilket leder till behagligare och mer kvalitativ upplevelse.

UX start button

Startknappens symbol är självklar, men hur hade det vart om alla använt sig av olika symboler?

UX-myt #3: Folk läser

Nej, det gör de inte.

Att underlätta för användaren att hitta rätt på webbplatsen och utföra önskade handlingar är av största prioritet. Ett vanligt tankesätt som florerar är “om besökarna blir förvirrade så kan vi hjälpa de på traven med lite förklarande texter”. Det tankesättet är felaktigt och leder oftare till mer förvirring snarare än lösning. Andra vanliga element som förekommer, för att försöka underlätta för besökarna, är textpuffar, sidor med utförliga instruktioner och/eller mouse-over-förklaringar. Allt detta kommer in i ett skede när det är för sent. Och ju mer text desto värre.

Besökarna läser sällan text, de skummar snarare genom den än läser. Vad kan du göra med den informationen? Jo, jobba med textmängden och copyn på din webbplats. Genom att jobba förebyggande och skapa intuitiva webbplatser så får du besökarna att göra som du vill. Är du nyfiken på relationen mellan copy och UX kan jag rekommendera boken från 37signals som handlar om just det.

Vad blir kontentan?

UX myt

Skippa pop-ups och krånglig förklaringar som ändå blir ignorerade av användarna.

UX myt

Jobba istället med korta, koncisa och statiska meddelanden som förebygger och tydliggör förfarandet för användarna direkt.

 

UX-myt #2: Folk förändras inte

Den här UX-myten förutsätter att användarnas förståelse för teknologi inte utvecklas speciellt mycket. Det fanns till exempel en tid  då all viktig information som fanns skulle exponeras i samma stund som användarna kom till webbplatsen. Informationen skulle synas i det primära området som fick plats på skärmen, utan att behöva skrolla.

Detta är absolut inte lika viktigt idag. Användarna förstår idag att all viktig information kanske inte finns tillgängligt direkt utan kan befinna sig längre ner eller längre in på webbplatsen.

Internets utveckling driver ständigt vårt beteende framåt, vilket vi kan dra nytta av så länge vi kan lära oss känna igen rätt tecken. Genom att förstå det digitala beteendets temporära natur så kan vi dra nytta av de kontinuerliga beteendejusteringarna och anpassa vår struktur och informationshierarki därefter. Här kommer ytterligare några påståenden som kan skrotas:

UX myt

Förväxla dock detta inte med att innehåll ej behöver prioriteras. Det behövs för att kunna styra de stora massorna in på rätt spår, snabbt och smidigt. Men genom att satsa på med en  fungerande interaktionsdesign som skapar rätt förutsättningar kan man bygga sidor på höjden utan att tappa engagemang och intresse.

UX-myt #1: Bra design kräver ingen testning

UX myt

UX myt

UX-myt nummer ett som vi ska bryta ner här lyder som sådan: Är du en erfaren designer och vet vad du gör, så behövs det inga användartester. Eller: Riktigt duktiga designers blir färdiga med all design i ett svep utan mockups eller dylikt.

Detta är givetvis helt åt skogen. Om det är en sak som jag upptäckt genom åren så är det att framgångsrika interaktionsdesigners UX-byråer alltid använder sig av utförliga användartester.

IDEO, som vart uppe på tapeten här tidigare, är beryktade att skapa dussintals prototyper under en produkts utvecklingsfas. Jonathan Ive, ytterst ansvarig för designen på Apple, har erkänt sin förkärlek för prototyper och en stor del av Apples framgång beror just på deras kompromisslösa angreppssätt gällande design och prototypframtagning. Apple har till och med tagit steget och utför användatester på de egna affärerna.

En anledning till att användartester oftast skippas är att många tror att ett användartester behöver vara formella och/eller omständiga. Så är det inte. Det är bättre att hugga tag i första bästa person i närheten som får testa flöden och användbarheten på det du håller på att utveckla än att inte göra något alls. Det kan komma som en överasskning hur mycket feedback en obeoende upplevelse av din design faktiskt kan ge.

Ett tips är att alltid tydliggöra för användarna att det bara är produkten som testas och inte de själva.

Hur funkar den digisociala hjärnan?

Blir inte en bra sökträff på den rubriken. Men det var i alla fall rubriken på en presentation jag höll på Cybercoms frukostseminarium. Många i branschen pratar ofta om vad som skall göras men vi går sällan på djupet och undersöker varför funkar vi som vi gör och vilka betingade funktioner är det som driver oss framåt.

Vad jag presenterade var att vi människor är inte lika framför datorn (whuut?).  En stor påverkansfaktor är kulturen och när vi jobbar fram strategier är det ett absolut måste att ta i beaktning. Vi har helt olika uppfattningar och förmågor att hantera information i öst- och västvärlden. Klistrar in både presentationen (som kan laddas ner på Slideshare) och videon från föredraget.

 


 Scroll to top