Tre nyckelfaktorer för att integrera gamification i digitala tjänster

Den forskande tysken Sebastian Detering tar i denna saftiga gamification-presentation upp tre nyckelfaktorer som enligt honom ofta saknas inom digital tjänsteutveckling. Dessa är:
  1. Meaning – Applikationer/tjänster måste vara meningsfulla för användarna vilket kan åstadkommas på olika sätt.
  2. Mastery – Upplevelsen att känna sig kompetent genom att uppnå mål. Denna faktor är direkt avgörande för om upplevelsen är underhållande och engagerande.
  3.  Autonomy – Vad är det som gör det roligt och betydelsefullt?
Saftigt & snyggt!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...