Vad det upplevda värdet kan tillföra

Reklam är fantastiskt! Det tillför inte bara värden till en produkt eller tjänst men kan ändra hela vår uppfattning och tolkning av verkligheten. Detta är precis vad herr Rory Sutherland tar upp i sin föreläsning, som han höll på Ted år 2009. Det upplevda värdet av en något kan vara minst lika bra om inte mycket bättre än det faktiska värdet. Genom att veta detta kan vi börja ändra folks fundamentala syn, inte bara på produkter och tjänster men på livet.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...